Nebankovní půjčky mohou být řešením

Potřebujete zafinancovat nové podnikání, nebo je pro vás proces úvěru u standardní banky příliš náročný a zdlouhavý? Řešením může být nebankovní půjčka. Pojďme se podívat na možnosti, které nebankovní půjčky aktuálně nabízí.

 

Nejstarší banky lze vysledovat až k římským chrámům. Ochrana byla zajištěna hlavně místem, tedy svatyní, která měla obvykle dobré zabezpečení. Dnes mají moderní banky zavedena mnohem vyšší bezpečnostní opatření. Pokud však jde například o zajištění podnikatelských úvěrů, většina žadatelů by souhlasila s tím, že banky jsou všechno, jen ne svaté.

Bankovní úvěry mohou mít velmi přísné požadavky na schválení. Někdy jsou zakladatelé povinni poskytnout osobní záruku, abyste byli finančně odpovědní za jakýkoli dluh. V jiných případech můžete být požádáni, abyste nabídli aktiva jako zajištění nebo zaplatili předem za kontrolu úvěrové historie. Nebankovní podnikatelský úvěr může v tomto případě být elegantním řešením.

 

Nebankovní, alternativní možnosti financování

Krátkodobý podnikatelský úvěr

Tento typ financování umožňuje žadateli získat přístup k jednorázové částce peněz, která bude splacena v dohodnutém časovém rámci. Tento časový rámec je obvykle nastaven maximálně na dva roky. Krátkodobé financování je skvělou volbou, pokud nemáte nárok na bankovní financování nebo nemáte dostatek podnikatelské historie na úvěr od své bankovní instituce. Tyto půjčky vám umožňují zaplnit okamžité mezery v pracovním kapitálu v případě nouze nebo reklamních potřeb například pro velkou propagaci.

 

Střednědobé a dlouhodobé půjčky

Střednědobé půjčky mají dobu splatnosti, pohybující se většinou od pěti do deseti let. Splácení je obvykle fixní a můžete získat finanční prostředky až do výše padesáti milionů korun. Úrokové sazby budou záviset na tom, zda je váš střednědobý úvěr zajištěný nebo nezajištěný. Poplatky budou také záviset na vašich obchodních financích a výši úvěru, který jste si vzali. Úrok bude o něco nižší než u krátkodobé půjčky, protože věřitel vám poskytne delší časový rámec na splacení dluhu. Střednědobé půjčky mohou být skvělé pro rozšíření vašeho podnikání, růst vašeho týmu, nákup a opravy vybavení a další provozní náklady.

Dlouhodobé půjčky jsou pevné částky, ke kterým máte přístup a splácíte je s úroky a dalšími poplatky navíc. Úrokové sazby bývají nízké, protože vaše původní částka je mnohem vyšší než u krátkodobých a střednědobých půjček. Na splacení úvěru je relativně dlouhá doba, tyto půjčky jsou poskytovány až na dvacet let. Tento typ půjčky obvykle vyžaduje zajištění, papírování a dobrou úvěrovou historii.

 

Zpětný leasing nemovitosti

Při tomto typu financování věřitelé používají aktiva společnosti jako zajištění. Tato aktiva obvykle zahrnují majetek, zásoby nebo pohledávky a mohou být zabavena, pokud je splácení zanedbáno. Tento způsob financování vám pomůže pokrýt dlouhodobé nebo krátkodobé náklady, jako je například objednávání surovin pro zvýšení výroby.

Klasickým příkladem je zpětný leasing nemovitosti, který funguje následovně. Jedna strana (prodávající/budoucí nájemce), která vlastní aktivum, prodá aktivum druhé straně (investor/budoucí pronajímatel). Poté si prodávající pronajme majetek zpět od kupujícího, takže prodávající se stává nájemcem a investorem je pronajímatel. Výhodou pro prodávajícího je, že může získávat kapitál bez stěhování nebo přerušení obchodní činnosti. Kromě toho prodávají aktivum za aktuální tržní cenu, která bude pravděpodobně vyšší než jeho počáteční kupní cena.

Po splacení leasingu přechází majetek pak zpět na původního majitele. Získají tím tedy obě strany. Firma dostane kapitál k dalšímu rozvoji a investor pak získá finanční prostředky díky úrokům ze splátek.