Nesouhlas s billboardy a neony na památkách – Otevřený dopis

 

Jméno práce: Nesouhlas s billboardy na památkách

Slohový útvar: Otevřený dopis

Přidal(a): beyu

 

 

 

V Českém Těšíně  8.3.2016

 

Nesouhlas s billboardy a neony na památkách .

Vážené zastupitelstvo města,

občanem města Český Těšín jsem již nespočet let. V tomhle městě žila všechna pokolení mého rodu  a proto nemohu nadále nečinně přihlížet tomu, jak pozitivně se  stavíte k výstavbě billboardů a podporujete neonové cedule na historických domech.

Naše město bylo  historický skvost. Po celé staletí kdy naše město existuje, přešlo různými změnami, přesto že tahle změna je ze všech nejhorší !  V jednom rozhovoru jste říkal, že naše město má malý turistický zájem, a vy se divíte ?  Celé naše město obklopuje billboard  s reklamou! Zajdete si na procházku do ,,historického‘‘ centra města a vidíte  na každém domě, který má historickou minulost, jen samou neonovou ceduli, která ve tmě svítí víc než pouliční lampy ! Také stojí za zmínku to, že co obchod s neonovou cedulí , to má v pronájmu vietnamský obyvatel, který neumí ani pořádně česky . Z našeho města díky toho vyprchalo to starodávné kouzlo!  Když se podíváte jen o kousek dál, přes řeku, za hranice, vidíte, že Polský Těšín si udržuje své kouzlo. Zde by si nedovolili mít reklamní plochy ,blikací cedule či tolik cizokrajných obyvatel.
Navrhuji v krajním případě  variantu o vydání vyhlášky ,která omezení početů cedulí a billboardů  na minimalitu. Doufám spíše , že své rozhodnutí o podpoře výstavby reklamních ploch  a neonových cedulí zrušíte  a doufám , že napomůže k změně názoru petice s 15ti tisíc hlasy, které jsou proti.

 

S pozdravem

——————–

Příloha : podpisový arch

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně