Otevřený dopis ministryni školství

 

Jméno práce: Dopis ministryni školství

Slohový útvar: Otevřený dopis

Přidal(a): Nikola P.

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                                                         31. 3. 20xx

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

Vážená paní ministryně školství, Mgr. Kateřino Vlachová, Ph. D.,

obracím se na Vás se svými obavami, jak o učitele, tak o žáky a studenty základních a především středních škol. Celá situace kolem pedagožky Ludmily W. Střední průmyslové školy v Praze Na Třebešíně mě znepokojuje. Představa, kam až se chování studentů dostalo, mě uvádí do neklidu.

Dle teorií z médií a videa natočeného od žáků dané školy byla paní učitelka dlouhodobě a opakovaně šikanována od tří studentů 2.E. I přes to, že si vedení školy bylo vědomo situace, tak nezakročilo. A to je velmi neprofesionální přístup. Byla jsem svědkem obdobné situace na základní škole. Má spolužačka byla utlačována šikanou druhého stupně (myslím, že není vhodné zacházet do detailu) a po mém nahlášení jedné vyučující se nic nestalo. Po určité době (cca 2 týdny) když se pořád nic nezměnilo, tak jsem opět zašla za vyučujícím (tentokrát výchovný poradce) a opět se nic nedělo, tak po třídní ignoraci celé situace jsem to přestala řešit. Celé mě to tenkrát pohoršilo, protože to srazilo mé mínění o škole jako státní instituci, která vzdělává děti a svědomí učitelů.

K dnešní šikaně dopomáhají nové technologie (např. formou kyberšikany), které ovlivňují už i sedmileté děti v první třídě. Dnes rozhoduje, zda žák vlastní iPhone (zveličeně vyjádřeno), aby se mohl vůbec zařadit do kolektivu, zda má na sociální síti nejlépe upravenou fotku atd. A v takových případech se velmi jednoduše dostane dítě do ústraní, jelikož nenosí drahé oblečení, nemá nejnovější verzi hry apod. Ale to vše je jen zlomek šikany. Ta, o které je momentálně největší diskuze je mnohem horší. Je totiž známe, že učitelka zemřela a není vyloučeno, že k této události dopomohla šikana. V takové chvíli se nabízí spousta otázek: Proč vedení školy nezakročilo, když bylo informováno od žáků? Proč sama pedagožka nezakročila již na počátku těchto nepříjemností? A co vlastně přimělo studenty k takovému chování? Netroufám si odpovědět na žádnou z těchto otázek. Je v tom skryto mnoho rozporuplných otázek a odpovědí. V této věci je vyšetřování na policii a my můžeme už jen mluvit o příčinách. Proto se v následujícím odstavci chci zaměřit na šikanu obecně.

Morálce ve školách by jistě pomohl přísnější režim, kterého se ale obtížně dosahuje. Někteří učitelé jsou tzv. „měkčí“, takže si těžko udržují autoritu. Dále se se těžko bojuje s korupcí, která vzniká k účelu „nadržování“ dětí bohatých rodičů. Ale nejhorším faktem je, že učitelé nemají skoro žádné možnosti, jak se bránit v případech těžkého odporu studentů/žáků. Z toho vyplývá, že dnes mají učitelé málo možností k ochraně a že není vše, tak dobré, jak si někteří myslí: dnes by tu vůbec neuškodilo trochu té „volnosti“ na straně učitele, ale takové věci dnes prostě nejsou přípustné, a tak se věci musí řešit „diplomatickou“ cestou a po té to dopadá, tak jako náš aktuální případ z Prahy z průmyslové střední školy.

Já osobně bych navrhovala zvýšení poučení žáků o chování (pravidelné přednášky s reálnými příklady), dále by vůbec neuškodilo, kdyby každý učitel prošel jakýmsi „školení“ kterého ho připraví na nepříjemné situace a zvýší jeho ochotu kvalitně řešit problém. Ještě mám jednu myšlenku, která nevím, jak moc by se uplatnila v praxi, ale navrhovala bych maximální limit pro počet žáků na třídu (jak pro zkvalitnění učiva, tak pro bezpečnost- méně lidí= lépe udržitelná situace + menší šance na konflikty). Mým posledním návrhem pro zabezpečení proti šikaně by byl občasný dotazník vyplňovaný studenty a vyhodnocován pro případ vnitřního sebetrýznění dítěte, jelikož žádné dítě se samo od sebe nesvěří, tak tímto způsobem by se mohlo přijít na problém již v počátku (něco podobného pro učitele). To celé v intervalech např. 2 let. To by snad tolik nezatěžovalo školu, když by tímto usilovala o bezpečí. To celé by bylo vhodné jak pro základní, tak i pro střední školy. Toto celé je můj návrh na vylepšení aktuální situace. Snad bude inspirací a některý z návrhů se ujme.

Ke konci tohoto dopisu Vám přeji hodně štěstí při řešení všech vylepšování ve školství, mnoho úspěchů ve Vaší funkci a zdařilých akcí a změn. I kdyby se žádný z mých návrhů nechytl, tak jsem ráda, že si budete vědoma toho, že mi nejsou životy učitelů lhostejné.

 

S pozdravem

studentka 3. ročníku Střední školy ******** ******* Olomouc

Nikola P.

 

Hodnocení: 1 = výborně