Postavení starých lidí v naší společnost – úvaha

 

Jméno práce: Postavení starých lidí v naší společnost

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Koubková

 

 

 

                                                                       Michaela Koubková

Postavení starých lidí v naší společnost

Staří lidé, to je podle mého názoru velmi široký pojem. Kdy se vůbec člověk zařazuje do této skupiny? U každého člověka, je to individuální. Ovšem každý z nich se s přibývajícím věkem stává zranitelnější.

Myslím si, že staří lidé se v naší společnosti leckdy necítí dobře. Jejich okolí je přestává brát, tak jako v mládí a oni se můžou začít cítit odstrčení a nepotřební. V tom jim vůbec nepomáhají některé výjevy teenagerů, kteří se k nim chovají velmi hrubě a opovržlivě. Jsou také častým terčem podvodníků, protože už nejsou tak ostražití a snadno uvěří i úplně cizím lidem. Podle mého názoru jim v tomto směru často nepomáhá ani vlastní rodina. Všechny rodiny nejsou samozřejmě stejné. Je hodně těch, které se o své rodiče či prarodiče velmi dobře starají. Pomáhají jim s běžnými věcmi a dávají jim svou lásku a pozornost, jak si zaslouží.  Ovšem jsou tu i mnozí, kteří je berou pouze jako starost, a tak se k nim i chovají.  V lepším případě je přestěhují do domova důchodců, aby se o ně nemuseli starat. Ale jsou i tací, kteří je fyzicky napadají, psychicky vydírají a uráží, a tak často dochází k předčasným úmrtím.

Každý z nás by se, proto měl zamyslet a chovat se ke starým lidem s úctou. Vzpomeňte si na to co pro vás kdy udělali, jakou lásku vám dávali. Neotáčejte se k nim zády i oni potřebují cítit lásku a porozumění.

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně