Praktický postup usazení puškohledu – postup

 

Jméno práce: Praktický postup usazení puškohledu

Slohový útvar: Pracovní postup

Přidal(a): bugs

 

 

Praktický postup usazení puškohledu

Úvod

Je to způsob, který vám usnadní na základě zjištěných faktů a zkušeností, usazovat optiku doma, bez možnosti ověřovacího nastřelení zbraně. Tento postup je pro nás co nevlastníme speciální usazovací nástroje a máme šikovné ruce.

 

Pomůcky
A co k tomu budeme potřebovat?
Pouze rovnou podlahu, dvě až tři libely specializované na fotografování, brusnou pastu na čištění zbraní nejlépe od firmy Ioosso, ocelový trn o průměru tubusu optiky a momentový šroubovák se stupnicí 2 – 30 cNm.

 

Postup
Pro začátek musíme opět definovat nějakou ideální soustavu. Abychom získali pocit, že bude naše snažení úspěšné, tak je nutné si říci, co budeme považovat za vztažnou rovinu zbraně.
V našem případě volíme vždy za vztažnou rovinu zbraně rybinu. Právě ta je základnou pro uložení optiky. To, že mohlo u výrobce dojít k chybě a usadil hlaveň v pouzdře nepřesně, nesmíme brát v potaz, protože jinak bychom se nikdy nedokázali dohodnout na správném postupu. Musíme předpokládat že zbraň je znivelovaná stejně jako je znivelovaná rybina.

 

První část – předběžné uložení
Nejprve je nutné nalézt správnou polohu puškohledu vůči zbrani.
Toho docílíme nejlépe tak, že uložíme zbraň do střelecké pozice, na rybinu nasuneme montáže, umístíme je do správné pozice a dotáhneme.
Dále od oka uložíme optiku a vrchní části montáží dotáhneme tak, aby se s puškohledem dalo pootáčet a šoupat dopředu a dozadu.
Zkuste zbraň vzít do ruky abyste poznali, jak moc se hnulo těžiště. V dnešní době velkých optik není problém jej rapidně posunout.
Není ale na místě přehnaně posouvat optiku dopředu, spíše použít podložky pod botku, abyste udrželi těžiště zbraně + – na středu zbraně.
Také těžiště optiky by se mělo nacházet co nejblíže středu vzdálenosti montáží. Je to z důvodu možného působení tíhové síly přes montáže na tubus puškohledu.
Pokud jste napoprvé trefili polohu montáží, tak gratuluji a jedeme dál.
Nyní si lehneme za zbraň do pohodlné, naší oblíbené střelecké polohy.
Na puškohledu nastavíme maximální zvětšení a za neustálého pohledu do okuláru posouváme optikou v předozadní poloze tak dlouho, až se nám zjeví kompletní obraz, musíme vidět čistý kruh přes celý okulár bez černých půlměsíců na jeho krajích.
Pokud nalezneme ideální + – předozadní polohu optiky, je třeba ji upřesnit.
V dané střelecké poloze se uvolněte, zavřete oči, svěste hlavu a plnou vahou ji opřete o lícnici.
Volně dýchejte a stále se zavřenýma očima zkuste dát hlavu pomalu do střelecké pozice za optiku. Prostě zkuste přilícit poslepu.
Beze změny polohy hlavy otevřete oči a podívejte se do optiky.
Pokud Vám obraz zůstal čistý, tak máte ideální předozadní polohu. Pokud ne, upravte ji v požadovaném směru a celý postup opakujte.Nyní doporučuji označit předozadní polohu na puškohledu permanentním popisovačem nebo páskem izolepy.

 

Druhá část – Lapování montáží

Pokud máte levné montáže, může se stát, že vrstva barvy či jejich provedení je tak „precizní“ že nám způsobuje nežádoucí tlaky na tubus puškohledu či dokonce jeho otlaky.
Pak je žádoucí zbrousit vnitřní plochy montáží, abychom docílili přesnějšího uložení.
Je k tomu potřeba jakákoli jemnější brusná pasta a ocelový trn (válec) o přesném průměru tubusu puškohledu.

 

Postup lapování

Montáže uložíme do požadované pozice, dotáhneme k rybině na daný moment, který budeme používat, naneseme brusnou pastu, vložíme trn a za jemného tlaku na jeho střed jím otáčíme či šoupeme. A to tak dlouho, dokud se nám nepodaří z vnitřní strany kroužků odstranit tak 75-80% nanesené barvy. Někdo dokonce lapuje i vrchní část montáží, ale to je zbytečné, protože díky vůli mezi dírami a utahovacími šrouby vršek dosedne vždy jak má.Pokud máme zalapováno, tak se blížíme ke konci.

 

Třetí část – finální uložení
Finální uložení optiky provádíme doma, na prostoru cca 2x2m které nám budou stačit.
Na naší zbrani použijeme stranovou libelu s aretací na weaver lištu. Jedná se o velmi sofistikované zařízení s kterým to nemůže být jednodušší. Po její instalaci a ověření je nám jasné, že ukazuje ideální polohu zbraně.       Na rybinu umístíme do vyhovující polohy montáže, dotáhneme na moment, který budeme používat a celou zbraň položíme do vodováhy. To pro nás znamená, že rovina zbraně je vodorovná se zemí. Následně umístíme optiku do montáží dle rysek či proužku izolepy pro předozadní polohu, přiložíme vrchní část kroužků a opět dotáhneme tak, aby se s tubusem dalo s minimální námahou hýbat.

Jak vyplývá z první části , tak jsme došli k závěru, že u ideální optiky, kdy klikání je ve stejné rovině jako svislá osa osnovy, můžeme zarovnat puškohled jak dle osy kříže tak na mechanismus klikání.
Z  konstrukce puškohledu vyplývá, že komínky jsou ve vodorovné nebo svislé rovině vůči rovině základny kostky puškohledu a síly působící na vnitřní tubus jsou symetrické. Tedy si z toho vyvodíme, že pokud budeme mít základnu kostky vodorovně, budeme klikat přímo svisle a přímo vodorovně.
Vodorovné základny docílíme tak, že opatrně přiložíme libelu na spodní část kostky puškohledu.
Musíme ji přiložit kolmo na osu puškohledu, protože jedině tak nám bude ukazovat správný údaj. Pro tento účel používáme fotografickou libelu, která je jednak přesný kvádr a jednak má dvě masivní základny, takže se dá velmi přesně přiložit na spodní část optiky. Pokud se nám to povede, tak sesouhlasíme středové kostky optiky s rovinou zbraně. Pro jistotu překontrolujeme znovu rovinu zbraně, následně opět rovinu kostky a máme hotovo.

Nyní už nám zbývá dotažení vrchní části montáží. Zde dotahujeme jednotlivé šrouby vždy o stejný počet závitů a vždy křížem, aby se nestalo, že na jedné straně bude vrchní část úplně dotažená ke spodní a na druhé straně budete mít 2mm mezeru. Navíc by Vám to zcela jistě pootočilo tubusem.
Po dotažení opět překontrolujeme obě roviny a pokudje vše v rovině, tak již máme hotovo a můžeme jít na střelnici.

 

Závěr
Vím, že takto to vypadá jako velmi komplikovaný způsob, ale s trochou praxe se to dá zvládnout do 10 minut od sundání puškohledu. Určitě nedoporučuji spěchat a i zde platí pořekadlo, dvakrát měř jednou řež.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.