Reklamace ubytování

 

Jméno práce: Reklamace ubytování

Slohový útvar: Reklamace

Přidal(a): Julie Simi

 

 

 

 

CK Fischer,

IČ: 26141647

Sídlem Na Strži 65/1702,

140 62 Praha 4

Česká republika

 

V Rimini dne 1. 8. 2015

 

Věc: Reklamace zájezdu dle cestovní smlouvy

 

Vážená paní/vážený pane,

obracím se na Vaši cestovní kancelář s reklamací zájezdu, který jsem si u Vaší CK objednala a zaplatila na základě cestovní smlouvy, uzavřené dne 29. 7. 2015, týkající se zájezdu do Itálie v době od 1. 8. 2015 do 10. 8. 2015.

Součástí smlouvy bylo také stanovení zvláštního příplatku za hotelový pokoj s výhledem na moře, vlastním kuchyňským koutem a sociálním zařízením, a to vše v pěti hvězdičkovém hotelu. Po příjezdu do hotelu mi na recepci hotelu oznámili, že je na mé jméno rezervovaný pouze malý pokoj v patnáctém patře hotelu, který nejen že nemá vlastní sociální zařízení, ale navíc zde není ani balkón, či kuchyňský kout. Přesun do jiného pokoje i přes mou reklamaci hotel řešit odmítá. Jak jsem se dozvěděla z informačních materiálů o tomto hotelu, nejedná se ani o pěti hvězdičkový hotel, čemuž odpovídá také strohé vybavení pokoje. Všechny tyto a další nedostatky jsou obsaženy ve fotodokumentaci, která tvoří přílohu této reklamace. Dále přikládám kopii dokladu o zaplacení celkové ceny zájezdu společně s cestovní smlouvou.

Na základě této smlouvy jsem si za nadstandartní ubytování připlatila celkem 4.500,- Kč. Tímto Vás vyzývám, abyste neprodleně a to ještě během dnešního dne učinili nápravu stávajícího nepřijatelného stavu. V opačném případě budu v souladu s ustanoveními občanského zákoníku požadovat vrácení příslušné částky, protože právě úroveň ubytování má zásadní vliv na kvalitu mé dovolené. Žádám Vás tedy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. o řádné vyřízení této reklamace formou okamžité výměny hotelu nebo navrácením odpovídající částky včetně poskytnutí slevy z celkové ceny zájezdu.

 

S pozdravem,

 

Marie Konečná,

bytem Sv. Čecha 567, Kroměříž 767 01

tel. +420 111 222 333

 

Přílohy:

  • kopie dokladu o zaplacení zájezdu
  • fotodokumentace

 

Hodnocení: neuvedeno