Rytířský román

literatura

 

Jméno: Rytířský román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Rytířský román je typickým literárním žánrem vrcholného středověku, tedy dvanáctého až čtrnáctého století. Někdy se můžeme setkat s označením dvorský román, vzhledem k tomu, že jeho děj souvisel s představiteli dvora. Hlavní postavou byl statečný a ušlechtilý rytíř, který prožívá nenaplněnou lásku k dámě a pro lásku je schopen obětovat i svůj život. Zpočátku převažovaly romány veršované, postupně se ale většina autorů přiklonila k prozaické podobě.

 

Základní znaky rytířského románu

Hlavním hrdinou rytířského románu je samozřejmě rytíř, který zažívá nejrůznější dobrodružství, většinou ve jménu své milované dámy. Vznik a obliba rytířských románů úzce souvisí s dvorskou etikou a kulturou, kdy hlavní postava je nejen pohledný, odvážný a statečný mladý muž, ale také se projevuje velmi galantním rytířským chováním. Láska, kterou prožívá, je často nešťastná a nenaplněná.

Z hlediska tématu se vyčleňují tři typy, okruhy rytířských románů, se kterými se v evropské literatuře v době středověku můžeme setkat. První typ románů se zabývá především životem a osudy krále Alexandra Velikého či Makedonského. Druhý okruh čerpá z postavy francouzského krále Karla Velikého a jeho rytíře Rollanda. Třetí okruh se vztahuje k legendárnímu anglickému králi Artušovi a jeho rytířům Kulatého stolu. V některých rytířských románech, které vznikly v pozdějším středověku, se setkáváme také s různými nadpřirozenými bytostmi a jevy.

 

Nejvýznamnější rytířské romány a jejich autoři

K nejznámějším klasickým středověkým rytířským románům patří román Lancelot aneb Rytíř s károu, jehož autorem byl francouzský spisovatel Chrétien de Troyes. Román patří do artušovského cyklu románů, kdy se autor inspiroval pověstí o královně Guenievře, kterou unesl kouzelník a vysvobodil ji rytíř Lancelot. Součástí románu je i spor mezi králem Artušem a rytířem Lancelotem kvůli jeho lásce ke královně Guenievře. Nakonec se však usmíří. Nevšední název knihy je inspirován částí děje, kdy Lancelot ztratí koně a je vezen na káře, což byla pro rytíře obrovská potupa a ostuda.

Artušovské téma je i námětem dalšího slavného rytířského románu, jehož autorem je anglický spisovatel Thomas Malory s názvem Artušova smrt. Román vypráví o nejrůznějších rytířských výpravách krále Artuše a jeho rytířů Kulatého stolu, kteří se při nich setkávají s nejrůznějšími nadpřirozenými bytostmi, bojují s příšerami i jinými rytíři. Román končí smrtí krále Artuše. Významný španělským rytířským románem je Amadís Waleský, jehož autorem je Garci Rodriguez de Montalvo.