Sdílení čtenářských deníků na internetu – úvaha

 

Jméno práce: Sdílení čtenářských deníků na internetu

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Daniel H.

 

 

 

Sdílení čtenářských deníků na internetu

Čtení knih byla vždy rozporuplná záležitost. Někdo nedá na knížky dopustit, kdežto někdo by mohl spočítat své čtenářské výkony na prstech své ruky. Každý vášnivý čtenář si vede seznam přečtených knih v tzv. čtenářském deníku, který se také velmi hodí k maturitní zkoušce. Nicméně s rozvojem moderní doby můžeme najít mnohé věci na internetu, včetně právě těchto čtenářských deníků. Je to tak správně?

V tomto online světě, není již knihy, která by nebyla někým rozebrána a poté nebyla sdílena na internetu. Samozřejmě jako každá jiná věc, tak i tohle má své výhody i nevýhody. Každý z vás určitě někdy četl povinnou četbu a víte, že přečíst několik knih v krátkém časovém období není nijak lehké. Z tohoto důvodu mnoho studentů využívá této virtuální pomoci, stáhnou si obsah a děj dané knížky a všechno se zdá být vyřešené. Není v tom háček?

Problémem může být, že v rozboru dané knížky se neklade téměř žádný důraz na detaily. Obsah je povětšinou výstižný, pochopitelný pro všechny, ale také stručný. Také se musí brát v potaz to, že každý rozbor je subjektivním názorem autora na danou knížku a proto se výsledné rozbory od různých autorů na tu samou knížku mohou lišit.

Sdílení těchto deníku může být pro někoho velmi užitečné. Člověk může přečíst knížku s velmi složitým dějem nebo s velkým počtem postav a najednou může být pochopení díla problém. Proto nemusí být vůbec na škodu následně si vyhledat názor jiného čtenáře a své dojmy z daného díla porovnat, popřípadě knížku správně pochopit. Ale jak tuhle možnost budete využívat vy, to je čistě na vás…

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně