Secese, symbolismus – umělecký směr – literatura

 

 Jméno: Secese, symbolismus

 Přidal(a): Lucie

 

 

 

 

SYMBOLYSMUS

– výtvarný a literární směr

– forma děl spíše akademická

– obsah díla: vnitřní symbolický ráz, umělci se vyjadřovali symboly – tyto symboly odkazovali se konkrétnímu výkladu díla

– námět: antická a křesťanská mytologie, lidská představivost – Stefan Malormel, A. Sova, O. Březina

– reakce na impresionismus a neoimpresionismus

– symbolismus postavil své umění na intuici, důraz na obsah díla ne na formu zpracování

– vyjadřoval emoce – smrt

. na symbolismus reagují surrealisté

 

GUSTAVE MOREAU

– pracoval s fantaskními náměty

– náměty: antické, mytologycké

– specifická výtvarná technika

. obrazy akademického rázu

-dílo:

Zjevení

– krásná žena Salome, která svádí Heroda, on ji obdivuje, ale netuší že ho zabije

 

ODILON REDON

– čerpal z literatury např. Ch. Baudelaire, E. A. Poe

– illustroval knihu povídek Lidské oko od Edgara Allana Poe – ilustrace jako smybol – oko otevřené → symbol vědomí, oko zavřené → nevědomí

– snaha o zychycení vnitřního života

– hluboké zamyšlení

– samota

 

ARNOLD BUCKLIN

– ve svých dílech často řeší otázky smrti

– podnik několik cest do Itálie, kde objevuje antickou mytologii z které čerpá inspirace

– dílo:

Autoportrét s lebkou

Ostrov mrtvích

– namaloval několik variant

– zabývá se zde otázkou smrti

– zobrazen ostrov obehnán skalami na moři = symbolika samoty

– k ostrovu připlouvá loďka → dvě postavy a převozník + bílá postava = charakterizuje smrt a bolest

– na loďce bílá rakev

– na ostrově cypřiše = symbol naděje

 

SECESE (1805 – 1905)

– Fain de siecle → směry které se rozvinuly na přelomu století

– užité umění móda, šperkařství, bytové interiéry, malířství, architektura…

– překrývá se symbolismem, někdy se mluví o secestním symbolismus

– ze slova secession = odchod = odchod umělců, kteří odešli z akademických spolků

– v Anglii se nazývá = Modern style, v Německu = Jungendstill, Francie = Art Noveall, Vídeň = Secession

– zrodila se ve Francii

– velice významná byla i ve Vídni

– secesní dívka = inspirace Boticeliho Venuší

– využili se florální motivy – květiny

 

TECHNIKA

– vše plošné

– lineární vlnící se křivka (inspirace krétskou kulturou)

– asymetrie

– záliba v ornamentech

– náměty měli symbolický výraz

– barevnost – světlé, jasné barvy (bílá a černá se začaly považovat za rovnoprávné barvy)

 

ARCHITEKTURA

– vynález železa → Eiffelova věž 1889

– nové materiály → Armovaný beton (beton vyztužený ocelovými pruhy)

– nová estetika – kostry zůstávají odhalené

– 2 proudy:

  1. Geometrický – z něj se poté vyvinul Funkcionalismus
  2. Organický – vyhýbá se pravidelným tvarům, usiluje o pružnost, dynamičnost, využívá parabolu

 

ANTONIO GAUDI

– katalánský architektura

– dovedl organickou architekturu k vrcholu

– dílo:

Park Guell

– architektonický výzdoba parku

– lavičky ve tvaru ještěra a hada

– základ betonový – zdobeno mozaikou

– betonové zdi → křivka

– součástí je vyhlídka na Barcelonu

– nakloněné podloubí – struktura inspirována tělem ještěrky

Casa Mila

– „dům rodiny“

– betonová stavby doplněna železem (balkóny)

– průčelí je zakřiveno do tvaru vlnovky

– okna tvořena speciální vitráží se secesními vzory

– zakřivení domu je inspirováno mořskou pěnou

– celý dům je asymetrický

– střecha je přístupná → zvlněná

– na střeše jsou objekty organické a abstraktní → mají představovat pohádkové, nereálné bytosti → nekteré měli funkci komínu

Sagrade Familia

– „chrám sv. Rodiny“

– Barcelona

– inspirace sakrální gotickou architekturou

– betonová stavba, která vychází z gotických katedrál, ale je pojmuta organickými secesními tvary

– dodnes tato stavba není dostavěna

– ovlivnili organickou architekturu po 1. sv. Válce

 

HECTOR GUIMARD

– francouzský architektonický

– proslavil se především vstupy do metra (železo)

– dochovalo se jich asi 90 (r. 1899)

– pracoval se železem, které konbinoval se sklem

 

JOSEF MARIA OLBRICH

– vídeňský architektonický

– navrhl výstavní síň Secese – sloužila mladým umělcům k vystavování jejich umění → Budova secesního spolku

– kombinace strohé architektury (geometrický obdélník) se železnou Koulí, která je složena z malých zlatých lístečků (typické secesní zdobení)

 

MALÍŘSTVÍ

 

ALFONS MUCHA

– původně Čech → odešel do Francie

– stal se jedním z hlavních zakladatelů secese

– proslavil se plakátem pro Sarah Bernard

– od 80. let se amatérsky zabýval fotografií

– do plakátu zakomponoval písmo

– navrhoval šperky (prsten propojený náramkem)

– v r. 1900 navrhl interiér Fouguetova zlatnictví

– 1910 cyklus Slovanská Epopej ( 20 pláten)

– tvorba: typická secesní kresba, převažuje plošnost, obrazová linie, florální motivy, požíval jasné a světlé barvy, dekorativní a symbolické umění, inspirace Boticelliho renesanční dívkoz

– nadčasový umělecké

– moderní

– zájem o fotografii → fotil modelky, podle fotek vytvářel kresby a plakáty

– zajímal se o užité umění a design

– navrhoval šperky a večerní toalery pro S. Bernard vymyslel náramek propojený s prstenem

– zpracoval sešit návrhů užitého umění-> navrhl lampy, nábytek, příbory… (nebyli zrealizovány)

– dílo:

Slovanská epopej

– 1910

– chtěl se vrátit do Čech (nepovedlo se)

– historie slovanů

– vyjádření úcty

– cyklus dějin slovanských národů (Rusové, Češi, Slováci…)

 

GUSTAV KLIMT

– představitel vídeňské secese (zakladatel vídeňské secese)

– výborný kreslíř, malíř a grafik

– mladý umělec, který se odtrhl od tradičního akademismu (r. 1897)

– navrhl první plakát pro výstavu Secese ve Vídni → zobrazena Palas Athéna, v roce drží bohyni Niké = bohyni vítězství → vítěztví nového umění nad starým

– Klimt se podílel na vnitřní výzdobě budovy → výstavní síně Secese

– dílo:

Beethowenský vlys

– námětem se stala Bethowenova 9. sinfonie (bylo populární znázorňovat hudbu)

– z počátku pocity z hudby tragické

– na první části vlysu jsou zobrazeny ženské figury, které symbolizují utrpení lidstva → svou nadeji obracejí k rytíři, gorila zobrazuje smrt a chlípnost (ústřední postavou)

– nahoře postava trýzně, pod ní 3 múzy (múzy umění) → na druhé části vlysu rytíř díky múzám nachází touhu a lásku → odkládá brnění a objímá ženu (žena = lidstvo)

– zobrazen sbor zpívající Ódu na radost (slova k Ódě na radost napsal Fridrich Schiller)

– vlys končí pozitivně → lidstvo má šanci na přežití

 

– vytváří oficiální portréty, zobrazuje Vídeňské paničky

– neoficiální díla → Femme fatale → osudová žena → žena nebezpečná pro muže

 

Salome

– žena která drží hlavu muže

 

– portréty byli kompozičně členěny do různých formátů

– používal specifickédekory, kterými zdobil šaty nebo pozadí, které volně přecházelo do rámu

– používal zlatou barvu

 

Polibek

– zobrazoval lidkou lásku

Vodní hadi

– had symbolem ženské smyslnosti

Naděje

– těhotná žene

– za ní a pod ní ženy, které by mohli dítě ohrozit

 

– nejvíce byl kritizován, ale i obdivván za své kresby aktů

– Touto tvorbou se inspiroval Egon Schielle -. Expresionismus

– věnoval se módě

– přátelil se s Emilií Figelovou → módní návrhářka, která navrhovala módu pro bohaté židy, zároveň si dohazovali zákazníky

– vytvářel oficiální strojenou módu – korzety

– občas volná tvorba

 

UŽITÉ UMĚNÍ

– interiéry a exteriéry se zpracovávali jako celek

– do konkrétního interiéru se navrhovali příbory, lampy…

– přírodní motivy: motýlci, mořská pěna, labutě…

Loius Comfort  Tiffany

– americký umělecký sklář

– navrhoval ze skla lampy, ale i šperky, keramiku, kabelky, nábytek…

 

ČESKÁ SECESE

– museum v Hradci Králové – Jan Kděra

– hlavní nádraží v Praze – Josef Fanta

– Mohyla Míru u Slavkova – Josef Fanta

– z této doby pochází stavba obecního domu (1905 – 1911)

– architekti: Antonín Balšánek a Osvald Polívka

– v této době proběhla kritika této stavby

– v této době se stavělo z nových materiálů, tato budova zaostávala v trendu

 

DUŠAN JURKOVIČ

– původem Slovák

– pracoval na Moravě

– vychází ze Secese, kterou kombinuje s lidovým uměním

– studoval folklór a používal tradiční materiály

– Poustevny nad Radhoští (1887)

– Lázeňské domy v Luhačovicích

 

GEOMETRICKÁ SECESE – MODERNISMUS

JAN KOTĚRA

– vytvářel strohou architekturu se secestním dekorem

– z této architektury se vyvinul Funkcionalismus

– obklopil se mladými architekty – časopis Styl (design interiéru)

– návrhy kupé do vlaku

– Právnická fakulta v Praze