Slohotvorní činitelé

sloh

 

Téma: Slohotvorní činitelé

Zařazení: Gramatika a pravopis

Přidal(a): Novotna

 

Stylistika

 • nauka o slohu
 • zabývá se jazykovým stylem projevů a procesem vzniku
 • zkoumá způsob výstavby jazykového projevu (komunikátu)
 • cílem je slohově správný ústní nebo písemný projev

 

Slohotvorní (stylotvorní) činitelé

 • soubor podmínek v určité situaci
 • Subjektivní slohotvorní činitelé = podmíněné osobností, věkem, zájmy, pohlavím nebo vzděláním autora, projevuje se zde charakter autora
 • Objektivní slohotvorní činitelé = obecně platné věci, kterými je autor vázán, jaké je jeho zaměření, cíl, funkce, situace, časový prostor nebo druh projevu

 

Slohotvorný proces

 • aktérem autor = mluvčí nebo pisatel
 • druhým aktérem je adresát = posluchač nebo čtenář
 • Fáze činnosti autora = 1. fáze je přípravná, 2. fáze je kompozice neboli uspořádání materiálu, 3. fáze je koncept neboli práce nanečisto, 4. fáze je korektura, 5. fáze je realizace což je přenesení projevu nebo napsání práce
 • Fáze činnosti adresáta = 1. fáze je percepce což je vnímání textu, 2. fáze je recepce což je porozumění textu, 3. fáze je interpretace, 4. fáze je vyjádření názoru

 

Styly projevů

 • mluvený = přímý, nepřímý, připravený a nepřipravený
 • písemný = psaný nebo tištěný, připravený, monologický
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.