Slohové práce – slohový útvar: fejeton

FEJETON: Jedná se o krátký text, kde autor nově a neotřele vyjadřuje svoje sdělení. Předkládá aktuální témata v novém světle. Základem bývá vyprávěcí postup, který se kombinuje s úvahovým i popisným. Typický je obsah ironie, originálních nápadů, překvapivého vyústění, humorného tónu a pointy. Jazyk může být spisovný, ale i nespisovný s použitím různých prostředků ze všech vrstev jazyka.

 

Fejetony  na tomto webu: