Slohové práce – slohový útvar: vypravování

VYPRAVOVÁNÍ: 

Cílem by mělo být uvedení napínavého příběhu s napínavým průběhem a směřujícího k jasnému závěru. Autor se v ději věnuje prostředí, událostem i vlastnostem a motivům postav. Je tedy možné kromě vyprávěcího postupu použít i popisný. Text je třeba psát v logických souvislostech a časové posloupnosti. Jako u jednoho z mála útvarů zde není nutné použít spisovný jazyk.

 

Vypravování na tomto webu: