Státní opera Praha

literatura

 

Jméno: Státní opera Praha

Zařazení: Divadla

Přidal(a): Káťa M.

 

 

Základní informace

 • nachází se v Praze
 • otevřena 5. ledna 1888
 • roku 2016 byla budova Státní opery uzavřena kvůli plánovaným opravám (poslední představení před rekonstrukcí: Turandot)
 • slavnostní znovuotevření proběhlo 5. ledna 2020 (ke 132. výročí prvního otevření)
 • na místě dnešní budovy Státní opery stávalo Novoměstské divadlo (1859-1885) – dřevěná letní scéna, která byla z důvodu častých požárů po celé Evropě a zpřísněným bezpečnostním opatřením zavřena a nahrazena zděnou budovou
 • 1888-1939 – éra Nového německého divadla
 • budova dnešní Státní opery byla postavena z rozhodnutí pražských Němců – představení byla v němčině a odtud i název
 • architekt: Alfons Wertmüller
 • poslední představení: 25. září 1938

 

Historie Státní opery

 • 1939-1944 – éra Německé opery (Deutsches Opernhaus)
  • za doby druhé světové války sloužila budova ke shromážděním členů NSDAP
  • operní soubory vystupovaly pouze výjimečně a dojížděly ze zahraničí
  • trvalý provoz opery byl obnoven až v roce 1942 a následující rok se stala opery dočasným působištěm opery z Duisburgu
 • 1. září 1944 byla všechna divadla z nařízení protektorátní vlády uzavřena
 • 1945 až 1949 – éra Divadla 5. května
  • květen 1945 – skupina mladých divadelníků (v čele s Aloisem Hábou, Václavem Kašlíkem a Antonínem Kuršemzaložila) založila Divadlo 5. května
  • první uvedená opera: Braniboři v Čechách od Bedřicha Smetany
  • činohra se osamostatnila a našla jiné působiště → v budově opery zůstal už jen balet a opera →změna pojmenování na: Velká opera 5. května
  • opery: Prodaná nevěsta, Mark, Maškaráda
 • od sezony 1948/1949 byla opera začleněna pod ND
 • 1949 až 1992 éra Smetanova divadla
 • roku 1949 byla budova přejmenována na Smetanovo divadlo
 • 1967–1973 – generální rekonstrukce
 • po roce 1992 – Státní opera Praha
 • 1. dubna 1992 – samostatný právní subjekt Státní opera Praha
 • 1. ledna 2012 – změna názvu: Státní opera

 

Významné osobnosti 

 • ředitelé Státní opery: Karel Drgáč, Daniel Dvořák, Jaroslav Vocelka
 • operní pěvkyně a pěvci, kteří vystupovali ve Státní opeře: Ľubica Vargicová, Eva Urbanová, Enrico Caruso, Leo Slezak, Edita Gruberová a další
 • dirigenti: George Szell, Gustav Mahler, Otto Klemperer, Erich Kleiber a další