Stužkovák – vypravování

 

Jméno práce: Stužkovák

Slohový útvar: Vypravování

Přidal(a): Ali

 

 

 

 

STUŽKOVÁK

Na tuto akci jsem se těšila nejen já, ale podle mě i celá třída, již dlouhou dobu. Každý si dělal starosti s tím, jak to bude probíhat a taky abychom měli všechno zajištěné včas. Naštěstí stužky jsme měli připravené, restaurace a občerstvení zajištěno, o hudbu postaráno.

V pondělí ráno panoval ve třídě rozruch, všichni se viděli v restauraci a tak jsme se těšili ve škole na večer. Po vyučování většina z nás odešli domu odložit si věci, upravit se a na sedmou hodinu všichni šli směrem k restauraci. Už jen cesta tam byla srandovní, jelikož jsme potkali pár spolužáků, kteří měli opravdu zajímavé kostýmy. Když jsme dorazili k restauraci, skoro nikdo tam nebyl, ale během pár minut restaurace se naplnila. Byli jsme milé překvapení, že se učitele dostavili v tak hojnem počtu. Po seznámení s prostředím se všichni usadili ke stolům a bavili se. Zanedlouho následoval přípitek a rozdávání stužek. Musím přiznat, že přípitek nebyl zrovna nejlepší, ale to nebylo tak důležité. Poté následovala večeře a pak se to rozjelo, zpívalo se, tančilo se a především se pilo. Udělali jsme spoustu fotek, jak zvlášť, tak s učiteli. Jak šel čas, bylo to pro personál stalé větší peklo, jelikož měli hodně práce. V ten večer naštěstí nedošlo k žádnému problému, jak to většinou na takových akcích bývá, to jsou problémy typu rozbité sklo, přelomený stůl a třeba rváčka. I když jsme měli domluvené, že budeme v restauraci do půlnoci, nikdo nechtěl jít domu a tak akce trvala do jedné hodiny. Bohužel v jednu se řeklo stop a všichni museli odejít.

Jelikož jsme měli stužkovací večírek v pondělí, většina spolužáku odešli domu hned po jeho skončení kvůli tomu, že příští den jsme měli jít do školy na devátou. Kdybychom jsme to udělali v pátek, vím určitě, že by akce pokračovala do šesté hodiny rána.

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně