Marcus Terentius Varro – životopis

literatura

 

Jméno: Marcus Terentius Varro

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Marcus Terentius Varro byl největším římským učencem a neuvěřitelně plodným spisovatelem. Odhaduje se, že napsal 74 samostatných děl v 620 svazcích o všech aspektech současného učení.

 

Život

Terentius se narodil 116 před naším letopočtem v italském městečku Rieti a zemřel 27 před naším letopočtem v Římě. Jeho rodina měla určité jmění, díky kterému mohl tento autor studovat v Římě. Jeho mentorem se stal Lucius Aelius Stilo, první římský filozof. Poté studoval také v Aténách.

Jako následovník Pompeye (který zasahoval proti Juliu Caesarovi) v politických bojích té doby zastával v Římě několik veřejných úřadů a pro svého vůdce vykonával další úkoly, některé vojenské. V občanské válce sloužil za Pompeye. Když se vrátil do Říma po bitvě u Pharsalusu v roce 48 před naším letopočtem, Caesar, vítěz, už mu odpustil a pověřil jej, aby zřídil veřejnou knihovnu řecké a latinské literatury.

Poté, co byl Caesar zavražděn v roce 44 před naším letopočtem, umístil Marcus Antoniu autorovo jméno na seznam těch, kteří byli považováni za nepřátele státu. Ačkoli jeho vila byla vypleněna a jeho knihovna zničena, samotný autor unikl před smrtí díky zásahu Octaviana (později Augustuse). Zbývající roky strávil odloučením, čtením a psaním.

Rozsah jeho prací byl obrovský, ačkoli dnes se dochovalo jen malé množství. Napsal 150 satirických knih, označovaných jako menippejská satira (směs poezie a prózy na různá témata), plus další satiry, básně a dramatická díla. Dále pak 41 knih s názvem Starožitnosti věcí lidských a božských a další díla. Kromě toho psal také o občanském právu, geografii, práce o meteorologii, almanachy pro zemědělce a námořníky. Produkoval knihy o rétorice, gramatice, básnících, poezii a jevištním vybavení a kritice římského dramatika Plauta. Inovoval ilustrovanou biografii.

Psal také o zemědělství, matematice a astronomii.

 

Dílo

Terentius vytvořil Menippeae saturae, tedy menippejské satiry. Jedná se o nový styl, kterému sestává z formy satiry, která předchází tomu Luciliusovi, prvnímu římskému satiristovi. Varro pojmenoval své satiry po řeckém Menippovi z Gadary, cynickém filozofovi 3d století B.C. kdo psal v seriocomic stylu a dával vtipný výraz vážným názorům a jehož práce byly směsice prózy a poezie. Varroovy satiry byly původně ve 150 knihách, ale zůstaly jen fragmenty, celkem asi 600 řádků a asi 90 titulů. Jejich cílem bylo učinit vážnou logickou diskusi chutnou pro nevzdělaného čtenáře tím, že se smíchá s humorným zacházením se současnou společností. Satiry procházejí dvě témata. Jedním je absurdita velké části řecké filosofie; druhá, současná starost o hmotný luxus, na rozdíl od starých časů, kdy Římané byli šetrní a sebezapření. Různé tituly naznačují něco z ducha díla: „Kdo může říct, co přinese pozdní večer?“ (na večeři); „Je to dlouhý výlet k útěku před vašimi příbuznými“; a „Hrnec má své limity: opilství.“ Varonova práce byla ovlivněna jak Petroniovým Satyriconem, tak Boethiovým De consolatione filozofie.

 

Rerum rusticarum libri III, Tři knihy o rolnictví

Toto dílo se (na rozdíl od jiných) zachovalo celé. Autor zpracoval své vlastní zkušenosti, ale nechal se inspirovat i zkušenostmi jiných autorů.

De lingua Latina, O latinském jazyce

Jedná se o soubor 25 knih zabývajících se latinskou gramatikou, z nichž se ale dochovaly pouze knihy 5 až 10.

Logistoricon

Dílo zahrnuje 76 filosoficko-historických esejí využívající historické příklady.

De comoediis Plautiis, O Plautových komediích

Kritika díla Plautova.

Disciplinae, Nauky

Jedná se o souhlas devíti encyklopedických knih, které obsahovaly osnovy v oblasti svobodných umění. To je oblast učení, které by měl každý svobodný člověk znát: gramatika, logika, rétorika, geometrie, aritmetika, astronomie, hudba, medicína a architektura.

Antiquitates rerum humanarum et divinarum, Starožitnosti věcí lidských a božských

Starožitnosti obsahovaly celkem 41 knih, 25 knih o „věcech lidských“ a 16 o „věcech božských“. Práce odrážela autorovy ohromné ​​znalosti římské minulosti. Církevní otcové jej používali jako bohatý zdroj informací o oficiálním římském náboženství. Tyto knihy pojednávají o životě i politice Římanů.

De bibliothecis, O knihovnách

Celkem tři knihy

De poematis, O básních

Obsahuje také celkem tři knihy.

De poetis, O básnících

Tentokrát se básník zabývá osobou básníka.

De compositione satyrarum, O psaní satyr

De iure civili, O občanském právu

Tomuto tématu věnoval autor celkem 15 knih.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.