Trpný rod složený na trpný rod zvratný – cvičení

 

Jméno práce: Trpný rod složený na trpný rod zvratný

Zařazení: Stylizační zásady

Přidal(a):  martin.roz<>seznam.cz

 

 

Místo trpného rodu složeného je často vhodnější rod činný nebo trpný rod zvratný.

Zkuste upravit podtržené výrazy:

Naše vzájemné styky byly rozvíjeny k naší oboustranné spokojenosti.

Naše vzájemné styky jsou rozvíjeny k naší oboustranné spokojenosti.

 

Uznejte, že z uzamčených beden nemůže být nic ztraceno.

Uznejte, že z uzamčených beden se nemůže nic ztratit.

 

Žádáme Vás, aby faktura byla zaplacena.

Žádáme Vás, abyste zaplatili fakturu.

 

Žádáme Vás, aby zboží bylo dodáno v nejbližší době.

Žádáme Vás, abyste zboží dodali v nejbližší době.

 

Prosíme, aby ceny byly přezkoumány.

Prosíme, abyste přezkoumali ceny.

 

Nebude-li Vámi dlužná částka ve stanoveném termínu zaplacena, předáme její vymáhání právnímu zástupci.

Nezaplatíte-li dlužnou částku ve stanoveném termínu, předáme její vymáhání právnímu zástupci.

 

Jednáno bylo s panem Novákem.

Jednali jsme s panem Novákem.

 

Dle mého názoru je zajímavější účast na některých odborných výstavách a akcích, jelikož hlavní podíl návštěvníků je tvořen přímými zájemci propagace příslušného oboru.

Dle mého názoru je zajímavější účast na některých odborných výstavách a akcích, jelikož hlavní podíl návštěvníků tvoří přímí zájemci propagace příslušného oboru.

 

Místo bavlněných souprav byly Vámi omylem dodány speciální zdravotnické soupravy.

Místo bavlněných souprav jste omylem dodaly speciální zdravotnické soupravy.

 

O obou případech bylo hovořeno se zástupcem, který byl shodného názoru.

O obou případech jsme hovořili se zástupcem, který byl shodného názoru.

Další podobné materiály na webu:

    Prohledali jsme celý web, ale nic parádního jsme nenašli :-(.