Za to x Zato

literatura

 

Téma: Zato x Za to

Zařazení: Pravopis

Přidal(a): Studijni-svet.cz

 

Za to nebo zato?

 • V českém jazyce se můžeme setkat jak se zápisem jedním slovem zato, tak i dvouslovným zápisem za to. Musíme si však dát pozor na rozdílné použití těchto dvou zápisů na základě různých situací.

 

Význam slova, synonyma

 • Zato
  • a) Spojka (odporovací) ve významu ale, avšak (můžeme ve větě i nahradit: Jel pomalu, zato bezpečně => Jel pomalu, ale bezpečně).
  • b) Příslovce ve smyslu náhrady za něco místo něčeho (něco za něco).
 • Za to
  • Předložka + zájmeno, používáme v ostatních případech než je uvedeno výše

 

Příklady použití

 • Julie chodí vždy včas, zato Romeo pokaždé pozdě.
 • Zato jak jsem pilně studovala, dostala jsem od rodičů dárek.
 • Dnes to byla nuda, zato včera jsem se nemohl přestat smát.

– – – – –

 • Měl jsem za to, že sbírku Kytice napsal Karel Jaromír Erben.
 • Za to co jsem jí napsal se mnou teď nemluví.
 • Stálo mi to za to.