Účel světí prostředky – úvaha

 

Jméno práce: Účel světí prostředky

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): brich

 

 

 

„Účel světí prostředky.“  S tímto rčením se setkáváme již po několik století, ovšem každý z nás si ho vykládáme poněkud odlišně. Obecně vzato se jedná o lidské chování, kdy si člověk dopomůže k dosáhnutí cíle určitým činem či chováním, které je často v rozporu ať už s morálními hodnotami naší společnosti ba i dokonce se základními lidskými právy. Otázkou je, kde je adekvátní hranice?

Představíme-li si situaci, kdy by byly po celém našem městě rozmístěny bomby, ale specializovaným jednotkám se podařilo zadržet podezřelého jedince, ovšem musíme se rozhodnout co s nimi. Mučit je na úkor záchrany celého města či respektovat kodex základních lidských práv a svobod? Lidé by se s největší pravděpodobností rozdělili na dvě odlišně smýšlející skupiny. Racionálně smýšlející skupinu, která by byla ochotna obětovat život jednoho člověka pro záchranu celého města a druhou konzervativní, která by tvrdě zastávala již dané hodnoty a pevně si stála za dodržováním uzavřené dohody o lidských právech tedy práva na život bez ohledu na barvu pleti, vyznání či politickou minulost.

Ovšem ne každá situace je natolik okrajová, kdy se rozhodnutí utváří na pomezí života a smrti. V našem každodenním životě činíme rozhodnutí, která jsou někdy na pomezí spíše naší morálky. Žáci podvádí ve škole za účelem lepší známky. Lidé zapírají a lžou, aby nevyšla pravda na povrch, která by je mohla znemožnit, podplácí druhé za účelem lepšího výsledku a spousty dalších.

Nadále nezodpovězenou otázkou zůstává, kdy opravdu může účel světit prostředky a kde nalézt správnou morální hranici lidských činů. Pokud lidská rozhodnutí nepoškozují druhé a jsou nápomocná, nemělo by být chybou si někdy život ulehčit, ovšem pokud lidská rozhodnutí ohrožují, neumožňují či jsou protiprávní, je třeba kriticky zhodnotit každý krok, abychom neparazitovali na druhých, protože Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně