Vita Caroli – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Vita Caroli

Autor: Karel IV

Přidal(a): Kuba3

 

 

 

 Jméno a příjmení: Lukáš Landštof

Vita Caroli (život KARLŮV)

 

Vydavatelství: Tribun

 

O autorovi:

Karel IV se narodil v roce 1316 v Praze jako následovník rodu Lucemburků. Jeho otec byl Jan Lucemburský a matka Eliška Přemyslovna. Karel IV. byl prvním českým králem, který se stal také císařem Svaté říše římské.

Dodnes patří k nejúznávanějším českým panovníkům. Byl velmi vzdělaný a mluvil několika jazyky. Jako panovník vynikal mimojiné zakladatelskou činností. Založil Karlovu univerzitu a nechal postavit řadu dnes nejvýznamnějších českých památek jako Hladovou zeď, která nese název po svém dřívějším uplatnění dále Karlův most, Karlštejn a další.

Karel IV. byl čtyřikrát ženatý a měl osm potomků, nejstarší Václav byl jeho následovníkem.

 

Umělecký směr autora:

Literatura doby Karlovy

Doba,kdy se lidem vedlo velmi dobře, Karel IV. Vedl zemi velmi dobře a toto období se někdy označuje i jako nejlepší období v Čechách.

V této době došlo mimo jiné také i k Laicizaci literatury-…rozšíření jazyka i mezi obyčejné lidi.

 

Další autoři:

Václav Český, Jana ze Žatce, Přibík Pulkava z Radenína, Jan Marignola, Beneš Krabice z Weitmile

 

Literární druh, forma a žánr:

Bylo to epické dílo psáno formou prózy. Žánrem byl životopis.

 

Autorský postoj:

Je tam obsažena forma ich i er.

 

Hlavní téma knihy a autorský postoj:

Hlavním tématem knihy bylo poučení lidí o životě a předání rad do života synu Válavu IV .jak vládnout aby neudělal stejné chyby jako Karlův otec.

 

Časoprostorové vztahy :

V knize není přesně určeno kde a kdy se děj odehrával, ale vzhledem k tomu, že to byl životopis Karla IV. tak se děj odehrával za jeho života ve Francii, Česku a jiných zemí kde byl králem, císařem.

 

Hlavní postava:

Karel IV. – Byl to velmi moudrý panovník, duchovně založený, který dokázal opravit škody v našem státě po jeho otci. O Karlovi IV. viz.: o autorovi

Stručný děj :

Karel IV psal o svém životě od narození až do roku …. Kniha byla rozdělena do dvou částí první měla 14 kapitol, psal to sám Karel IV. Bylo to o jeho životě a druhá část měla 6 kapitol, kterou už nepsal on.  A nevyprávěl už jen o Karlově životě ,ale psal i o událostech ve světě, které se děly za jeho doby.

 

Rozdělení:

1-2 kapitola: byla jen o bohu a věcech kolem náboženství a byla tam taková upoutávka proč knihu číst.

3 kapitola: byla o jeho rodu kdo byl jeho otec a matka a o francouzském dvoře, na kterém pobýval

4-5 kapitola: byla o událostech, které se udály v Německu a po odjezdu Jana Lucemburského do Itálie a také o pokusu otrávení Karla IV.

6 kapitola: byla o porážce vojsk u Ferrary. Karel byl obležen v Cremoně a ztratil Pavii

7kapitola: byla o snu o Guigovi Dauphinovi

8 kapitola: Karel IV. se vrátil do velmi zpustošench Čech. Dále taky psal o bojích s knížaty slezskými.

9-11kapitola: o znovu bojování proti Ludvíkovi, o výpravě do Litvy a jeho dobrodružství na cestě do Itálie

12kapitola: o koupi perly nebo-li čistého kamene přirovnáno k zákonu božímu

13kapitola : byla o evangiliu Matoušově

14 kapitola : byla o potrestání Mikuláše z Potštýna. Jednání Lucemburků s Ludvíkem Bavorem a  válkou mezi Francií a Anglií.

15 kapitola: o Karlu IV. jako o správci České říše

16 kapitola: o druhé výpravě do Litvy

17 kapitola: o výpravě na potrestání Bolka Svídnického

18 kapitola: byla o obléhání Krakova

19 kapitola: o vyjednávání náhrady za Tyroly

20 kapitola: o Karlovi IV. byl zvolen králem římským

 

 

Členění textu:

Text je rozčleněný do odstavců.

 

Jazyková složka:

Vrstva jazyka – Jazyk byl spisovný, ale pro mě i tak dosti nesrozumitelný, text obsahoval plno archaismů.

 

Použití přímé řeči:

Přímá řeč je používaná po celou dobu.

 

Vlastní názor na knihu:

Kniha byla velice poučná a člověk se o Karlovi IV. dozvěděl plno informací, které se normálně jen tak nedozví. A když se mi velice líbila bylo občas těžké pochopit o co se jednalo,  kvůli zastaralým výrazům.

 

Citát:

‘‘Svým nástupcům, kteří budou sedět na mém trůně, chci dát poznat dvojí život tohoto světa, aby z něho vyvolili lepší. Představa dvojího života nám v mysli lépe vyvstane, užijeme-li podobenství o dvojí tváři.´´

Další podobné materiály na webu: