Vykání zaniká. Lze tomu zabránit? – úvaha

sloh

 

Téma práce: Vykání zaniká. Lze tomu zabránit?

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Vojta004

 

 

Vykání zaniká. Lze tomu zabránit?

Vykání je znakem úcty k druhé osobě a dříve se používalo ve spoustě situacích. Dnes se ovšem zdá, že se více prosazuje tykání a vykání tak postupně mizí. Vezměme ku příkladu vztahy v práci, dříve by každý svého nadřízeného oslovil slovy pane řediteli, pane předsedo atd., dnes se ve spoustě firmách oslovují jménem.

 

Na první pohled se tento problém může zdát malicherný a jevit se jako spíše výhoda tím, že přispívá k přátelštější atmosféře, ovšem uvažme, že tento přístup boří takzvanou „bariéru úcty k lidem výše postaveným“. Tato zeď, kterou představuje naše vykání, nás stále upozorňuje, že bychom se k dané osobě měli chovat s úctou a že je nám nadřazena. Když ji ale „zdemolujeme“, už nás nic nebude držet zpátky a hrozí, že se začneme chovat ke svému šéfovi, jako ke kamarádovi, protože se budeme cítit, že jsme na stejné úrovni, jako on. Pakliže se toto stane, celý systém nadřízených a podřízených by se mohl zbortit a nastat chaos.

 

Zajímavé je, jak problém vykání/tykání vyřešili v okolních zemích. Tak například ve Finsku tykání téměř vymizelo a ve Švédsku se dokonce tyká i samotnému králi. Naopak ,oproti většinovému přesvědčení, se v angličtině netyká, nýbrž vyká (you). Tykání (thou) se používá výhradně v náboženských textech. Prakticky v tom ale není rozdíl, všichni se oslovují stejně. Vyvstává zde tedy otázka: Jsou zvyky v těchto jazycích (zjm. Angličtiny, jakožto celosvětového jazyku) důvodem k úpadku vykáni? Já to vidím jako jediné možné vysvětlení.

 

Jak tedy vyřešit tento problém? Myslím si, že v celku jednoduše. Stačilo by sepsat jasná a lehce zapamatovatelná pravidla, která by se vyučovala ve škole společně s ostatní gramatikou. Na základních školách se dnes vyučuje spoustu věcí praktických i nepraktických, tak přidejme alespoň jednu praktickou, kterou žáci využijí každý den po zbytek svého života.

 

Bohužel výuka těchto pravidel nezaručuje, že se vykání znovu uchytí. Zkrátka budeme muset doufat, že svědomí a „imidž“ člověka jej donutí tato pravidla dodržovat, stejně jako ho nutí psát pravopisně správně. Pokud se ovšem rozjede ve velkém trend tykání, bude obtížné a domnívám se i zbytečné se to nějakým způsobem snažit změnit. Nakonec Švédové se nemají vůbec špatně.

* ti, co se narodili mezi rokem 1997 a 2012

 

Hodnocení: 1/2 = výborně/chvalitebně