Administrativní funkční styl

životopis

 

Jméno: Administrativní funkční styl

Zařazení: Pojmy, Slohové práce

Přidal(a): Anna Hoang

 

Administrativní funkční styl

 • styl informativní a věcné komunikace s úřady -> sdělení faktů, informace v politické, právní a kulturní sféře
 • synonyma: úřední, jednací

Slohové postupy:

 • Převážně informační a popisný
 • Někdy charakterizační nebo výkladový

Funkce:

 • Řídící (směrnice, předpisy, nařízení, zákony)
 • Odborně sdělná (oznámení, zpráva, vyhláška, úřední dopis)
 • Správní (žádost, protokol aj.)

Znaky:

 • Stručnost
 • Heslovitost
 • Věcná přesnost
 • Objektivita
 • Často anonymita autora
 • Grafická přehlednost

Jazyková charakteristika

 • Výhradně spisovný jazyk
 • Neutrální jazykové výrazy
 • Termíny (fyzická osoba, právnická osoba, nájemní smlouva)
 • Zkratky a značky (IČO, Kč, OSVČ)
 • Univerbizované výrazy (dodák>dodací list, kopírka>kopírovací stroj)

 

Slohové útvary

Textová forma

 • úřední dopis
  • oficiální prostředek komunikace s úřady
  • prostředek styku mezi firmami a jinými institucemi
 • žádost
  • forma úředního dopisu
 • plná moc, objednávka

Heslová forma

 • životopis (CV)
 • posudek
 • inzerát
 • reklama