Agresivita – úvaha

sloh

 

Téma: Agresivita

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Josef Šíp

 

Agresivita – nebezpečný fenomén moderní doby

Všude kolem nás se nalézá určitá forma agrese. Lidé se ji však snaží potlačovat. Jsme vychováváni tak, abychom agresi potlačovali, nebo ji aspoň projevovali v co nejmenší míře. Na druhou stranu ovšem pozorujeme významný nárůst agresivity v mezilidských vztazích.

Podle některých teorií (např. Freudovy či Lorenzovy) je agrese vrozená a jde ji potlačit jen na určitou úroveň, tzn. nikdy ne úplně. Podle jiných (např. Dollardovy) je agrese reakcí na určitou situaci. Poslední teorie příčiny agrese je teorie naučeného chování. Bandura v ní popisuje skutečnost, že se lidé chovají agresivně, protože během svého života zjistili, že se jim to vyplatí. Dle mého názoru může být každá z těchto teorií pravdivá. Tuto práci však budu psát za předpokladu správnosti Bandurovy a Dollardovy teorie. Kdybychom totiž přijali za správnou teorii Freudovu, mohli bychom agresi velmi snadno omluvit.

Věřím, že většina z nás agresi i agresivitu odsuzuje. Z mého pohledu je to správně. Podívejme se na určité příklady. Nepřípustná agrese je vpád Putina na Ukrajinu. Jeden člověk může ohrozit životy statisíců ostatních lidí. Tato agrese je samozřejmě neomluvitelná a měla by být potrestána.

Druhá strana mince je příklad ženy jdoucí večer po chodníku. Kolemjdoucí mladík ji vytrhne kabelku z ruky. Žena se samozřejmě lekne, ale je možné, že se v ní probudí určitá forma agrese – chce svou kabelku zpět a pořádně to mladíkovi vysvětlit. U tohoto příkladu můžeme říci, že je agrese pochopitelná či omluvitelná.

Věnujme se však prvnímu druhu agrese – naučenému chování, které je tak typické pro současnou společnost. Pokud srovnáme například chování řidičů na silnicích, v České Republice je téměř třikrát víc mrtvých na silnicích než ve Švýcarsku. Každý vám potvrdí, že míra agrese na českých silnicích je na první pohled několikanásobně vyšší než například v této alpské zemi. Z tohoto příkladu můžeme vidět, že agrese není jen nepříjemná svému okolí, ale může být i smrtelně nebezpečná.

Jedinou cestou ke snížení agresivity v dnešní době je tedy asi jen budování schopnosti sebereflexe a úcty k ostatním lidským bytostem již od útlého věku.

 

Hodnocení: 1 = výborně