Babybox ano či ne? – úvaha

 

Jméno práce: Babybox ano či ne?

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Jiří Průša

 

 

 

Babybox ano či ne?

Při otázce, mají všechny děti stejné právo na život, si asi každý z vás odpoví, že nepochybně ano. Ale při otázce, zda-li je Babybox špatná nebo dobrá volba se řada názorů bude rozcházet. Mnohdy záleží na úhlu pohledu, který zvolíme a ten se především odráží od životní situace, ve které se právě nacházíme. Je tedy jasné, že Babybox je jakýmsi východiskem pro zoufalé a životem zkoušené matky.

Nikdo, kdo neprožil podobnou situaci, kdy se musel vzdát svého dítěte, se nedokáže vžít do role matky, která k tomuto činu přistoupila. Není lehké přetrhnout mateřské pouto, které si matka s dítětem vytvořila během těhotenství ale i přesto se ho dokáže vzdát. Co ji k něčemu takovému vede? Může se jednat o nechtěné těhotenství s partnerem, kterého žena znala jen jednu noc nebo těhotenství po znásilnění. Důvodem muže být i špatná finanční situace nebo i nepřízeň ze strany rodiny. Je proto nesmírnou výhodou, že forma Babyboxu je anonymní a matky, které sem přicházejí se nemusí obávat žádných právních ani jiných následků. Některé matky by se k něčemu takovému pravděpodobně neodhodlaly a zvolily by daleko smutnější cestu jak z problémů ven. Zamysleme se tedy nad otázkou, je-li toto odloučení od dítěte zločin nebo jediná nevyhnutelná možnost?

Odložení dítěte právě do Babyboxu je jistě jedna z těch správných cest jak se vzdát dítěte pro jeho lepší budoucnost, nemůžeme jej proto považovat za zločin. Je to volba, na kterou by měla mít každá matka právo. Je přeci hlavně v zájmu matky, aby se její potomek měl v životě spokojeně.

Není pochyb o tom, že cesta dítěte do lepších rukou, ať už formou adopce či jinak je cestou k lepšímu životu v rodině, která třeba děti mít nemůže.

Myslím si, že rozhodnutí, které matka provedla není ani v nejmenším lehké. Musíme ale uvážit skutečnost, že dítě dáno do babyboxu je lepší varianta, než aby se o něj matka později špatně starala, nenáviděla ho a žilo v nedostačujících sociálních podmínkách pro výchovu dítěte nebo v nejhorším případě zemřelo. Člověk má právo volby a věřím, že rozhodnutí matky je správné.

Podle mého názoru společnost dáváme možnost nechtěným dětem právo na život a to mi přijde jako úžasná věc, protože „nechtěné“ děti si tento příchod na svět nevybraly a tak se jim dělá snazším. Lidé by si v bezvýchodných situacích měli pomáhat a Babybox je jednou z nich. Nicméně snažme se dostávat více informací o této problematice do škol a mezi dospívající lidi, kterých se zmíněné téma nejvíce dotýká, aby už žádní malí človíčci nekončili své životy dříve, než se stihnou naplno rozběhnout.

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně