Člověk a náboženství – úvaha

nabozenstvi

 

Jméno práce: Člověk a náboženství

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): silvie

 

 

 

Člověk a náboženství

Každý člověk, i zapřisáhlý ateista by si měl uvědomovat, že náboženství je součástí dnešního světa.  I když u nás dochází k velkému rozmachu ateismu, v některých zemích má stále velmi silné postavení.  Příkladem mohou být islámské země, které dokonce náboženství spojují s politikou. Možná i v těchto zemích v budoucnu dojde k poklesu věřících, jako v mnohých zemích. Což je zatím vysoce nepravděpodobné. Ale proč by tomu nemohlo tak být? Například u nás bylo náboženství v minulosti pojato podobně.  Ve středověku na základě křesťanství vznikla nová společnost, nebylo to pouze křesťanství, které se podílelo na formulování nové společnosti.  Významný byl také vliv muslimské kultury a antické filosofie.  Takže náboženství mělo také vysoké postavení a bylo součástí politiky. Postupem času, však náboženství ztrácelo postavení. V minulosti se opakovaly různé epochy, někdy mělo náboženství silné postavení, někdy zase menší.  Jako odklon od náboženství je typický příklad renesance, kdy došlo k antropologickému obratu. Lidé se najednou přestávají zajímat o Boha a upřednostňují lidský rozum a pozemský život. V tomto období došlo k obrovskému vědeckému rozmachu, zájem o technologie, anatomii a další vědy. Vzniklo nespočet uměleckých děl. Tím chci naznačit, že náboženství může bránit ve vývoji. Společnosti ovlivněné náboženstvím, nestojí o žádný rozmach. Vyhovují jim jejich tradice a zvyky, nestojí o to, aby se něco měnilo. S rozvojem průmyslu, vědy a techniky začalo stále více a více upadat. Dnes považuje obrovské množství lidí nějakou vyšší existenci za naprostý nesmysl. Proč by také měli věřit v něco neprokazatelného, proč by svůj život měli přizpůsobovat náboženským ideálům, které jim mohou připadat postavené na hlavu? Ale stále nesmíme zapomínat, že jsou i takoví, co považují víru za smysl života. Když se takových lidí zeptáme, proč věří, jejich odpovědi nejsou příliš racionální. To je logické, protože náboženství neklade na rozum takový důraz. Hodně lidí však v náboženství vidí jistotu, uklidňuje je pocit, že nad nimi někdo bdí během života. Mohou se vždy k Bohu obrátit a to i v nejhorších životních situacích. Možná nemají takový strach ze smrti, protože věří v něco lepšího, že je ještě po smrti něco čeká. Víra může zušlechťovat, člověk se může cítit lepším. Náboženství je velmi rozmanité, je zapotřebí ho vnímat jako součást světa, vědět o tom, že je mezi námi, protože je součástí naší kultury. Nádherné kostely, chrámy a další skvosty byly postaveny jen díky tomu, že lidé věřili. Náboženství má negativa i pozitiva, každopádně si myslím, že každý má právo na svoje rozhodnutí a musí respektovat ostatní, co třeba nesdílí stejný názor. Náboženství je hlavně o respektu, což je právě ten největší problém dnešní doby.

 

Hodnocení: neuvedeno