Co mají společného totalitní režimy? – úvaha

sloh

 

Jméno práce: Co mají společného totalitní režimy?

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Andrea

 

 

Společné znaky totalitních režimů

Co mají společného fašismus, totalismus, extremismus, komunismus a nacismus? Všechno jsou to totalitní režimy, které se snaží svým způsobem ovlivnit názory lidí. Každé z těchto politických hnutí se v některých věcech liší od ostatních, avšak jejich podstata je velmi podobná. Asi všechny z těchto režimů bych považovala za extrémistické, jelikož se lidem snaží vnucovat svůj názor a odmítají jakýkoliv nesouhlas. Situace v každém z těchto režimů je vypjatá.

Jakým způsobem si tyto režimy udržují pořádek? Probíhá tvrdá cenzura, zatýkání odpůrců režimu, sledování obyvatel a někdy až úplné odebrání lidskosti nebo vražda. Lidé v těchto dobách ztrácejí svobodu a práva. V těchto režimech je vždy autoritativní vláda, většinou lidé ztrácejí právo zvolit toho, koho by chtěli. Lidé jsou v každodenních životech omezováni různými způsoby, aby tyto vůdcovské režimy dosáhli svého.

Jednou z těchto radikálních ideologií je fašismus, který vznikl po první světové válce. V čele fašismu stál vůdcovský Ital Benito Mussolini. Tento směr byl extrémně pravicový a usiloval o krutou autoritativní vládu jednoho silného vůdce. Fašismus byl primárně zaměřen proti Afričanům, kteří žili v Itálii. V této době muselo soukromé vlastnictví sloužit ke kolektivnímu prospěchu. Jako ve většině totalitních režimů byl kontrolován tisk. Panovala tvrdá diktatura.

Velmi úzce spjatý s fašismem je nacismus. Proč jsou si tyto režimy tak podobné? Opět se jednalo o tvrdou diktaturu v čele s Adolfem Hitlerem. Stejně jako Mussolini měl Adolf Hitler jasnou představu. Chtěl vládnout celému světu. Ovšem nacismus byl mnohem více rasistický. Hitler prosazoval pouze árijskou rasu. Jeho rasistický charakter vyústil až k vyvražďování židů, kteří byli posílání společně s ostatními odpůrci nacismu do koncentračních táborů. Myslím si, že v dnešní době je pro nás nepředstavitelné, jaké hrůzy se v této době děly.

Totalitní režim, který zažili i moji rodiče se jmenuje komunismus. Co má tento režim společného s ostatními? Samozřejmě je to opět nesvoboda názorů, cenzura a zatýkání. Tato ideologie se ovšem liší myšlením ohledně majetku. Lidem bylo odebíráno jejich soukromé vlastnictví a to bylo následně zestátněno. Všechen majetek je tudíž společný. V čele je opět silný vůdce. Nejprve to byl Lenin a následně Stalin. Určitě nechci tehdejší situaci zlehčovat, ale myslím si, že tento režim nebyl v naší zemi zase tolik extrémistický jako například nacismus. V naší zemi lidé omezoval při cestování i práci až do roku 1989.

Jak se z toho ponaučit? Jsem ráda, že žiji v demokratické zemi, kde každý může svobodně sdělovat své názory. Nedokážu si představit, že by tomu mělo být jinak a někdo by mě omezoval v tom, jakou práci chci dělat nebo v tom, jakou politickou stranu zvolím. Smutné je, že tyto režimy stále v některých zemích existují a lidé tam s tím jen těžko něco udělají. Tyto radikální režimy mají společnou hrůzu, která se ponese historií ještě hodně dlouho.

 

Hodnocení: 1 = výborně