François Villon – životopis

literatura

 

 Jméno: François Villon

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

François Villon je znám svou lyrickou poezií a životem zločinu. Roku 1462 byl dokonce vyhoštěn z Francie po spáchání loupeže a zabití kněze. Některá jeho díla vznikla pod pseudonymem Vaillant.

 

Život

François Villon se narodil 1. dubna 1429 (některé zdroje uvádí taktéž datum 19. dubna 1431) v Paříži. Zemřel v roce 1463 (některé zdroje uvádí rok 1467) ve Francii. Přesné datum ani místo není známo. Rodným jménem tohoto velkého francouzského básníka je François de Montcorbier či François des Loges. Byl vyškoleným učencem (studoval na Sorbonně), ale žil životem kriminální činnosti, včetně krádeží a loupeží.

François se narodil do chudé rodiny. Jeho matka byla zbožná, ale negramotná; jeho otec zemřel, když byl François velmi mladý. Ujal se ho mistr Guillaume de Villon, kánon Saint-Benoît-le-Bétourné. Francois si jej velmi oblíbil a označoval ho za „více než otce“. Později básník přijal jeho jméno.

V březnu 1449 byl Villon přijat jako bakalář umění na Sorbonně, po kterém došlo k jeho prvnímu zapojení do občanských nepokojů v zimě 1451/1452. Jeho studia však pokračovala. Stručně řečeno, Villon byl dobře vzdělaný muž, a náhodné narážky v jeho pracích ukazují značné znalosti.

V červnu 1455 Villon ve rvačce zabil Philipa Chermoye, kněze, a okamžitě uprchl z Paříže. Avšak v lednu 1456 dostal Violin dvě oficiální obsílky – jednu na jméno François de Montcorbier, mistr umění, a druhou na jméno Mistr François des Loges, známý také jako Violin, což indikuje, že Villon byl známý pod všemi třemi jmény.

O Vánocích roku 1446 se Villon zúčastnil vloupání na vysoké škole v Navarre. Utekl do Angersu a pak putoval déle než 4 roky. Během tohoto období on pravděpodobně pobýval u Karla Orleánského, který byl taktéž prvotřídním básníkem.

V roce 1462 byl konfrontován se záležitostí na vysoké škole v Navarre a byl uvězněn u Châtelet pro svůj podíl na krádeži.

Poté, co byl François Villon vyhoštěn na deset let z Paříže, o něm nejsou známy žádné informace.

 

Dílo

Dílo Villona, publikované posmrtně, je známé svou poetickou hloubkou a rýmem. Jeho poetické formy jsou standardní pevné středověké vzory, jeho učení a předmět patří k jeho století, a jeho osobní oddanost je celá středověká doba.

Odkaz

Villon udává datum složení jako rok 1456. Po středověkém zvyku se dále v básni představuje jako autor. Stejně jako jeho další díla, i tato báseň je vysoce osobní. V době skládání této básně byl Villon na útěku do Angersu. Odkazuje tedy něco těm, kteří zůstali v Paříži. Svému pěstounskému otci odkazuje svou slávu; kruté a opovržlivé Catherine de Vaucelles zanechává své srdce; a různým jiným lidem na všech úrovních společnosti zanechává abstrakce a triviality. Pasáže básně jsou různě realistické, satirické, lyrické, kruté.

Závěť (Velký testament)

Tato báseň je psaná jen o pět let později než Odkaz. Je však mnohem vyzrálejší. S pozoruhodnou jasností jí projde mnohem více osob. Objevují se osoby všech typů, počínaje krutým biskupem orleánským. Některá témata se opakují: pocit hořkosti odvozený z básníkova utrpení a z jeho zklamání v lásce. Dále vyjadřuje politování nad tím, co si myslel při svých výčitkách svědomí; zbytečný život a stále se vracející starosti se smrtí, blízké nebo vzdálené. Ale i jeho melancholické pasáže a zoufalé akcenty jsou přerušeny příjemnými a šokujícími doteky, což je naopak činí ještě přísnějšími.

Nářek někdejší sličné zbrojmistrové

Tato báseň je bezútěšným odrazem o pustošivosti času. Paní zbrojmistrová byla skutečná krasavice – blond vlasy, klenuté obočí a pěkný pohled se v průběhu let ale mění na vrásčité čelo, šedé vlasy, padlé obočí a mrtvé oči.

Epitaf

V této baladě žádá básník své lidské bratry, kteří přežijí, aby se nesmáli tělům, které vidí viset, ale aby se za ně modlili. Rozložení mrtvol je znázorněno v příšerných přírodovědných detailech. Obecně se předpokládá, že tato balada byla napsána v roce 1463 poté, co byl Villon odsouzen k oběšení. S jeho přízvukem zoufalství a jeho vzácnou kvalitou lidské sympatie, to je možná nejjemnější báseň lyriky ve středověké francouzské literatuře.