Gulliverovy cesty – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Gulliverovy cesty

Autor: Jonathan Swift

Přidal(a): Alice

 

 

 

 

 

 

Gulliverovy cesty

Jonathan Swift

Tato kniha se skládá ze čtyř dílu:

I. Cesta do Liliputu

II. Cesta do brobdingangu

III. Cesta do Laputy, Baniinatbi, Lugganggu, Glubbdubdribu a Japonska

IV. Cesta do země Hvajninimů

Hrdina a zároveň vypravěč je Lemuel Gulliver – lodní lékař. Jednoho dne opustil rodinu a vydal se na cestu do Indie…

Cesta do Liliputu

Zprvu spisovatel vypráví o své rodině, a také jak se k cestování dostal. Rozhodne se pro další plavbu na moři. Po několika dnech loď vpluje do hrozlivé bouře a ztrosková. Vypravěč plave ze všech sil, až se dostane na pevninu, kde vyčerpáním usne. Probudí ho malí mužíčci, trpaslíci, jak okolo něj pobíhají. Je svázaný a nemůže se hýbat. Když se pokusí o osvobození je bombardován šípy. Po snaze o domluvu se liliputský král rozhodne dopravit Gullivera do města. Nechají ho u nějakého chrámu či velikého kostela. Také Gullivera prohledávají, zabaví mu zbraň a šavli. Tím si částečně získá důvěru. Lidé pojmenují Gullivera člověk Hora. Gulliver se naučí jejich řeči. Spřátelí se dokonce s císařem, který ho zve na palác, kde má Gulliver možnost sledovat různé zvykosti ( chození a skákání úředníků na laně… Gulliver také popisuje císařovu osobnost, je dost mladý, také pohledný. Gulliver baví císaře i císařovnu různými umy, např natáhne kapesníček, kde pořádá vojenské bitvy. Díky získané důvěře je Gilliver občas pouštěn na svobodu.

Dále máme možnost poznat hlavní město Mildendo spolu s císařským palácem. Spisovatel mluví s nejvyšším tajemníkem a zaslíbí se, že bude veličenstvu pomáhat ve válkách. Při válce s Belfuskem, při napadení Liliputu se zachová velmi hrdinně a zmaří vpád Belfusků. Císař mu udělí vysokou hodnost. Gulliver mu radí, aby neútočil na Belfusky a nezničil je. Císař Belfuskuánský pošle císaři liliputskému žádost o mír, která je přijata. Dále palác zachvátí požár a spisovatel ho uhsí svou močí, což císařovna bere za urážku.

Spisovatel popisuje liliputské obyvatele, jejich vědu, zákony, zvyky. Výchova dětí je velmi zvláštní. Rodiče dávají své děti do výchovných ústavů. Děti jsou rozděleny podle toho, jakého vzdělání mají dojít. Zákony jsou velmi přísné. Nesmí zůstat u rodičů, aby je nezahrnovali přebytečnou láskou, rodiče také mají povolené návštěvy – jednou za měsíc. Své dítě nesmí ani políbit.

Gullivera chtějí obžalovat z velezrady. Za vymočení v prostoru královského, za dopravení loďstva belsuskuánského do Liliputu… Proto uteče do Belfusku – měl to povolené, jen využil situace a neoznámil to. Šťastnou náhodou lidé z Belfusku najdou loď jeho rozměrů, kterou opraví a on odpluje a dostane se ke své rodině.

Cesta do Brobdingnagu

Spisovatel se zase po čase vydává na cesty. Také ho zastihne velká bouře a ztroskotá i s posádkou. Při cestě pro vodu ho zanechají na břehu. Gulliver jde trochu prozkoumat okolí a v tom narazí na obra. Na sedláka, který ho vezme a odnese domů. Tam poznává nové lidi, sedlákovu ženu, dítě a miminko. Sedlákova dcera se o něj začne starat. Mezitím ještě popisuje jeho příhody, kdy se musel ubránit obřím včelám, myším… Své vychovatelce říká Glumdalklič. Ta ho učí řeči… Postaví mu příbytek, všude ho vodí. Sedlák ho odnese do městečka, kde baví okolní obyvatelstvo. Jakmile si sedlák uvědomí, že z Gullivera může vytěžit dobré peníze, tak s ním jede do hl.města a po cestě ho ukazuje. Spisovatel je pozván ke dvoru. Už je značně vysílen a domnívá se, že umře. Královna ho odkoupí od sedláka, a daruje ho králi. Zařídili mu komnatu. Vede různé rozhovory a hádky s učenci veličenstva, studuje knihy… Královna ho má velmi ráda. Avšak v paláci je jeden trpaslík, mnohem větší než Gulliver. Trpaslík mu dělá naschvály. Hází ho do smtany, bombarduje jablky…Trpaslík je za to trestán, ale Gulliver se ho zastává. Dále popisuje krajinu a navrhuje králi, zpřesnění mapy. Také vypráví králi o své vlasti a zastává se jí a vše mu osvětluje.

Dále líčí dobrodružství, která zažil na svých procházkách. Např jak spadl do kravince nebo ho nesl pes v zubech. Neposlušný trpaslík ho znovu napadl, setřást na něj jablka ze stromu, jedno na Gullivera spadlo a musel stonat více než 14 dní. V paláci mu po nějaké době napustili nádrž vody ( kýbl) a on si s výpomocí poslavil plachetnici, a ukazoval své dobré znalosti plavectví.

Vyráběl různé věci, např hřeben z královských vlasů… Popisuje také poměry v Evropě… Ukazuje nám, jak si tuto vlast oblíbil. Také po pár rozhovorech s královnou pozná, že moc neoplývá vědomostmi o politice. Životní standarty a vzdělanost v zemi je malá.

Jednoho dne Glumdalklič půjčí Gillivera jednomu chlapci, aby ho vzal na pobřeží. Na pobřeží Gullivera popadne orel a odnese ho v Gul.domečku nad moře, kde ho pustí. Na moři ho najde loď, která Gullivera osvobodí. Kapitánovi lodi spisovatel vypráví všechna dobrodružství… Ukazuje mu obří žihadlo, zub jednoho sluhy. Gulliverovy se težce zvyká na normální velikosti. PO návštěvách několika přístavů si Gulliver najal koně a průvodce. Jakmile přijel domů, hned se přivítal se svou ženou a dcerou. Za pár měsíců se však hned vydává na cestu.

Cesta do Laputy

Gulliver byl doma sotva pár měsíců a hned se vydal ne další cestu. Na moři jeho loď přepadli piráti, kteří ho vysadili na pustém ostrově. Tam uviděl nějakou létající věc. Byl to létající ostrov. Gulliver je prosil o záchranu, tak ho nabrali nahoru a zachránili. Ostrov se jmenoval Laputa. Laputi byli velmi zvláštní národ. Měli zvláštně zakřivené hlavy a také každý vlastnil služebného, kterí je speciálními pleskačkami vždy plácli přes obličej, aby neztratili koncentraci. Byli to velmi přemýšlivý lidé. Milovali matematiku a hudbu. Měli také velkou starost o hvězdy. V hvězdářství byli vzdělanější než evropané, také měli vinikajicí filosofii. Poté se Gulliver dozvídá o tom, jak král potlačuje vzpoury a otom jak se ostrov řídí – uvnitř je velký diamant a ten různým posouváním mění směr. Když se někdo vzbouzí panovníkovi nechá nad jeho zemí se vznášet ostrov. To způsobuje zemětřesení …

Dále vypravěč odchází z Laputy a vydává se do Balnibarby . Přijal ho jeden velmož, který měl na starosti město. V kraji okolo hlavního města to bylo hrozné. Hrozná úroda i domy. Ale v hlavním městě nádhera (Lagada). Velmož mu vyprávěl, jak musí hospodařit, aby ho nesvrhli a nepomluvili. Musí vše stavět podle nejovějších módních trendů… Poté ho přivede se podívat do Akademie lagadské. Gulliver nám popisuje akademii. Je velká… Je tam mnoho profesorů… Zabývají se např.: jak získat světlo a teplo z okurek, jak z exkrementy přetransformovat do poby jídla, jak léčit koliku… Poté odjede přes pár ostrovů až do Glubbudbribu. Je přijat guvernérem. Ten mu oznamuje, že dokáže vyvolat mrtvé. Gulliver si nechá vyvolat známé filosofy, bojovníky, řečníky… dozvídá se zcela nezjištěné věci z dějin.

Poté se plaví do království lugganáckého. Tam je přijat králem. Vylíčuje, jak každý kdo chce mýt slyšení u krále musí lízat zem. Nepříznivcům je zem posypána prachem. Poddaný nesmí před králem odplivnout. Některým je zem dokonce otrávena. V tomto království se seznamuje se Struldbrugy a to nesmrtelnými lidmi. Popisuje nám jeho představy, jak by trávil nesmrtelný život, avšak skutečnost je jiná. Vzezření nesmrtelných je střašné, zůstává stejné od 80ti let, ne li horší. Žijí s nemocemi … Odtud spisovatel odjíždí do Japonska z J. do Amsterdamu a poté do Anglie.

Cesta do země Hvajninimů

Gulliver je jmenován loďním kapitánem. PO cestě nabere pár neznámých lidí, kteří proti němu zkonstruují spiknutí. Uvězní ho do kajuty. Dále ho vyhodí na opuštěném ostrově. Při zkoumání země narazí na zvláštní druh zvířete. Popravdě na pravěkého člověka. Snaží se ho zabít, ale zachrání ho zvíře Hvajninim. Je to kúň, který myslí a má rozum. Pralidem se říká Jahu. Po prozkoumání Gullivera ho Hvajninim vezme domů. Všichni se velmi divili, jak může Jahu – Gulliver myslet, zkoumají také jak se liší od ostatních Jahuů. Popisuje dům svého pána… zpočátku se obtížně živil, chybělo mu aso, ale pak mu dávali maso z krav … Gulliver se učí jejich řeči, s čímž mu pomáhá jeho pán. Po menším porozumění anaučení se jazyka Gulliver popisuje svému pánovi svoji cestu… Chodí se na něj dívat okolní obyvatelé. Hvininimové neznají lež a klam. Spisovatel se snaží vysvětlit tyto pojmy. Dále spisovatel vypráví svému pánovi o všech zvyklostech a historii. Války, ústavy, úředníci, soudci, šlechta… Jeho pán vše pochopí a přesně vylíčí zkaženou povahu Jahuů. To odpovídá i chvání rozumných lidí. Spisovatel dále vyličuje partnerské vztahy, výchovu- hvaninimové se páří podle dohod… aby nedošlo k spáření dvou špatných tvorů… Vypráví o jejich ctnosti… Mladé cvičí v síle a vytrvalosti – běhají do kopce, skáčou do vody… Popisuje jejich sněmy. Sněm nepřikazuje, jen radí, ale vždy se řídí jen rozumem… Jejich řeč není moc vyvinutá, pro mnoho věcí nemají název. Domy staví odolné vůči zimě a chladu.Týden před smrtí se jdou se všemi rozloučit. Spisovatel vyličuje jak byl šťasten a dobře tam hospodařil. Mohl poslouchat svého pána v rozhovorech s jinými. Jak se učil ctnosti. Výroba jeho šatů – z kůže králíků a tamějších zvířat, střevíce z bot. Chodil také pozorovat Jahuy v doprovodu ryzáka. Pán oznámí spisovateli, že musí odjet ze země (políbení kopyta…). Postavil si loď a odjel. Chce se usadit na opuštěném ostrově, tam ho však poraní domorodci. Popisuje svůj odpor vůči lidem. Dále ho zajmou a odvedou na portugalskou loď. Snaží se s ním komunikovat a dobře zacházet, mu se však lidi hnusí. Útěk se nezdařil, poté si na kapitána trochu zvykl. Dále příjezd do Anglie. Odpor k ženě a dětem. Začne chovat dva koně, s kterými si rozumí. Zvláštní návyky. Proč knihu napsal, jeho pravdomluvnost, vyčítá ostatním spisovatelům lži… Ospravedlňuje se, že při spisování něměl nekalé úmysly…

Další podobné materiály na webu: