Henry Wadsworth Longfellow – životopis

literatura

 

Jméno: Henry Wadsworth Longfellow

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Trvalý morální tón, sentiment a klidný idealismus amerického básníka z něj učinil mimořádně populárního autora v 19. století doma i v zahraničí. Získal prestižní Řád za zásluhy v oblasti umění a věd.

 

Život

Henry Wadsworth Longfellow se narodil v Portlandu ve státu Maine, 27. února 1807 do anglické přistěhovalecké rodiny. Zemřel na zánět pobřišnice 24. března 1882 ve městě Cambridge ve státě Massachusetts. Chodil do akademie v Portlandu a poté na vysokou školu v Bowdoin, kde absolvoval v roce 1825. Byl to výborný student, jehož dovednost v jazycích vedla správce Bowdoin nabídnout mladému absolventovi profesuru moderních jazyků. Dále se připravoval na studium v zahraničí (na vlastní náklady) před nástupem do funkce.

Během jeho pobytu po dobu tří let v Evropě se ucelil celoživotní vztah spisovatele s civilizací starého světa. V roce 1829 se vrátil domů a o dva roky později se oženil s Mary Storer Potterovou.

V roce 1834 se stal profesorem na Harvardské univerzitě, ale na tyto povinnosti přistoupil až v roce 1837, kdy dokončil cestu po evropských a skandinávských zemích. Během této cesty zemřela jeho žena. Když pobýval v Heidelbergu, okouzlily ho práce německého romantického básníka Novalise, jehož náladový, mystický noční život zasáhl do smutného Longfellowova života. Po návratu do Cambridge se usadil v Craigie House.

V roce 1854 odstupuje jako harvardský profesor, aby se mohl plně věnovat psaní. O rok později už publikuje svou nejznámější narativní epickou báseň o národním Američanovi: Píseň o Hiawathovi.

V roce 1861 tragicky umírá jeho druhá manželka, která uhořela v jejich domě.

Sám básník ji následuje teprve v roce 1882.

 

Dílo

Outre-Mer (Za mořem)

Je sbírka malebných esejí z roku 1833, která je o cestování po Washingtonu.

Hyperion

Sentimentální prozaická romance z roku 1839. Spíše neuváženě vypráví příběh o svém úsilí o Frances Appleton, se kterou se v Evropě setkal brzy po smrti své ženy. V roce 1843, po sedmi letech dvoření, byli oddáni. Její otec bohatý bostonský obchodník, jim dal Craigie House jako svatební dar. Tento dům se stal slavným hostujícím místem pro obdivovatele tohoto spisovatele.

Hlasy noci

První svazek poezie tohoto autora z roku 1839. Součástí je báseň Hymna noci, která vyjadřuje autorův dluh vůči německému spisovateli Novalisovi a jeho romantickou příbuznost s „klidnou, majestátní přítomností noci“. Žalm života je ale nejznámější básní z tohoto svazku, ve které se odráží vliv slavného německého básníka Johanna Wolfganga von Goetheho, jehož dynamická filosofie navrhla Longfellowovi směr jeho poněkud moralizujícího a tritivního hymnu akce Hlasy noci byly dobře přijaty a během několika let bylo prodáno 43 000 výtisků.

Balady a jiné básně

Druhá básnická sbírka pochází z roku 1842 a obsahuje dvě silné narativní básně: Vrak Hesperus a Skeleton ozbrojenec. Vrak Hesperus vypráví tragický příběh o kapitánovi, který nedbá varování zkušených a doplatí za to smrtí své dcery. Skeleton ozbrojenec je jméno kostry, která byla objevena ve Fall River v Massachusetts v roce 1832. Byla zničena při požáru v roce 1843. Deštivý den je báseň, která obsahuje sentimentálnější verše.

Španělský student

Hra o třech aktech z roku 1843, kterou autor publikuje po cestě do Evropy.

The Waif

Svazek poezie z roku 1845 obsahuje básně, jako je například Den je hotový, Zvonice v Brugách, Staré hodiny na schodech a další. Několik básní v této sbírce odráží autorův hluboký vztah k tradicím kultury starého světa.

Píseň o Hiawathovi

Vzniká v roce 1855 a hlavním hrdinou je původní americký obyvatel Hiawatha. Pro tuto práci čerpal autor z knih Henryho Schoolcrafta a vypůjčil si trochaický metr finského eposu.