Jan Blahoslav – životopis

Jan Blahoslav

 

Jméno: Jan Blahoslav

Zařazení: Literatura, Spisovatel

Přidal(a): David Hampl

 

 

Tento kněz se stal představitelem Jednoty bratrské, v rámci které získal post biskupa, působil taktéž jako pedagog. Jan Blahoslav je představitelem českého humanismu (tedy zastáncem toho, aby čeští vzdělanci namísto psaní v latině či němčině psali česky).

 

Život

Jan Blahoslav se narodil 20. února 1523 v Přerově a zemřel 24. listopadu 1571 v Moravském Krumlově. Pocházel z bohaté měšťanské rodiny, takže se mu dostalo taktéž odpovídajícího vzdělání. Nejprve studoval 7 let na bratrské škole v Přerově u kněze Jana Wolfa. Od roku 1540 se přestěhoval do Prostějova, kde studoval u kněze Martina Michalce. Po třech letech začal studovat humanistické gymnázium Valentina Friedlanda-Trozendorfa. V roce 1944 začal studovat na univerzitě ve Vitemberku pod vedením Philippa Melanchthona, zastánce českého humanismu. V tomto městě měl Blahoslav možnost navštěvovat kázání Martina Luthera.

V roce 1545 se jako budoucí duchovní vrátil do Prostějova, kde působil jako pedagog. O tři roky později začal působit jako pomocník Jana Černého v Mladé Boleslavi. Poté působil ještě v dalších městech, kde studoval, aby se v roce 1552 vrátil zpět do Mladé Boleslavi. Zde působil pět let a věnoval se literární práci a také přípravě na budoucí duchovní povolání. V létě 1553 se stává knězem. Po potlačení stavovského povstání v roce 1547 se musel na čas skrývat.

Právě v Mladé Boleslavi vznikly nejdůležitější ze spisů tohoto autora. Jan Blahoslav se věnoval redigování sbírky pramenů k dějinám Jednoty bratrské. K jeho stěžejním dílům ale patří překlad Nového zákona – práce na tomto překladu má svůj počátek zřejmě v Mladé Boleslavi.

V květnu 1557 byl zvolen biskupem. Posledním místem jeho působení byly Ivančice, kam se natrvalo přesídlil v červnu 1558. Zemřel v Moravském Krumlově během vizitační cesty.

 

Dílo

 • O původu Jednoty bratrské a řádu v ní 
  • Toto dílo vzniklo v roce 1547. Autor v ní popisuje vznik Jednoty bratrské a obhajuje její existenci. Tvrdí, že Jednota bratrská je skutečnou boží vůlí.
 • Spis o zraku, jak člověk zrakem, to jest viděním a hleděním, sobě nebo jiným, škoditi může
  • Ačkoli bylo dílo vytvořeno již roku 1550 do tisku se dostalo až roku 1610. Jedná se o krátké etické dílo.
 • Redakce sbírky Acta Unitatis Teatrum
  • V Mladé Boleslavi uspořádával Jan Blahoslav rozsáhlé písemnosti, aby mohly být zachovány budoucím generacím. Blahoslav je doplnil o velmi cenné komentáře, které tvoří 14 svazků. Právě z této sbírky se můžeme dozvědět více o Jednotě bratrské a její historii.
 • Historia hrozného zahřmění Božího, anobrž hromobití strašlivého, vykonaného skrze Antikrista 
  • Po smrti Arnošta Krajíře z Krajku se Jednota bratrská potýkala s mnohými problémy, které jsou popsány v této knize.
 • Sepsání o rozdíle Jednoty bratrské od luteriánské 
  • O čem tento spis pojednává netřeba mluvit. Byl napsán proti luteránům.
 • Musica, to jest Knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající 
  • V tomto díle je popisována teorie duchovních písní. Obsahem jsou taktéž rady skladatelům a zpěvákům těchto písní.
 • Překlad Nového zákona
  • Tento překlad byl pojmenovaný jako Nový zákon vnově do češtiny přeložený (v tisku roku 1564) nebo jako Nový zákon vnově z jazyku řeckého do češtiny přeložený (v tisku roku 1568). Nový zákon přeložil z řečtiny, doplnil je o starší české překlady a dobové latinské překlady. Tento překlad se stal součástí slavné Bible kralické.
 • Corollarium
  • Toto dílo je známé jako Filipika proti misomusům. Toto dílo pojednává o důležitosti literního umění – tedy umění vládnout jazykem vzhledem k okolnostem. Spis je tradičně chápán jako obrana proti nepřátelům vzdělanosti. Tato úvaha je součástí sbírky Acta Unitatis Fratrum.