Jerzy Kosinski – životopis

literatura

 

Jméno: Jerzy Kosinski

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Jerzy Kosinski (1933 – 1991)

Život

Jerzy Kosinski se narodil v Polsku, ale jeho charakteristikou by fakt, že psal anglicky. Byl spisovatelem s židovským původem, který se narodil 14. června roku 1933 v Lodži, v Polsku. Jeho původní jméno bylo Josek Lewinkopf, ale vzhledem ke svému původu měl v době války problémy s nacisty. Před nimi se pochopitelně ukrýval a v souvislosti si změnil jméno na Jerzy Kosinski, pod kterým také publikoval.

V době svého mládí, ve válečném období, se musel ukrývat v Polsku na venkově. To znamenalo i odloučení od rodičů, se kterými se však po válce opět shledal. I přes komplikované mládí se mu podařilo úspěšně vystudovat, a to na univerzitě v Lodži. Zde studoval historii a také politologii. Následně se stal asistentem na Polské Akademii věd.

Zlom v jeho životě nastal v roce 1957, jelikož to se rozhodl pro emigraci do Spojený států amerických. A právě toto rozhodnutí mu přineslo první úspěchy v jeho spisovatelské kariéře. I zde se následně věnoval studiu. Jeho cílem byla Kolumbijská univerzita. Zde vystudoval. V univerzitním školství i nadále zůstával. A to jako učitel na Princetonu a Yale.

Že nemá zájem o návrat do vlasti jasně potvrdil roku 1965, kdy Jerzy Kosinski získal občanství a stal se tak legálním obyvatelem Spojených států amerických. Zde se také seznámil s Mary Haywardovou-Weirovou, kterou si v roce 1961 vzal, ale se kterou se o 4 roky později zase rozvedl. Následující ženou byla Katherina „Kiki“ von Fraunhofer.

Že se jednalo o poměrně významného autora, to jasně dokládá celá řada ocenění. Sem patří třeba Národní knižní cena za beletrii získaná v roce 1969. Dále je to také National Book Award, ale i Writers Guild of America Award, ale také celkem prestižní Guggenheimovo stipendium. Konec autorova života byl celkem nečekaný. Dožil se 57 let a zemřel v 3. května v roce 1991. Důvodem jeho smrti byla sebevražda. V té došlo ve Spojených státech, na Manhattanu, kde bydlel.

 

Dílo

Nabarvené ptáče – Známá a velmi oblíbená kniha, která popisuje autorovo rodné Polsko. Konkrétně osudy chlapce, kterému bylo v roce 1939 pouze 6 let a který byl rodiči poslán na venkov, aby se zde ukryl před nacisty. Zde přečkal válku v náhradní rodině. Vzhledem k zážitkům, které má Jerzy Kosinski, je celkem jasné, že toto dílo je jasným autobiografickým románem, který popisuje jeho vlastní osud.

Kroky – Kniha, která je navazujícím titulem na předchozí Nabarvené ptáče. Zde se však nejedná o typickou o autobiografii, ani o klasický román. Kniha je složena především z různých mini příběhů, ale také z mnoha krátkých anekdot. Jako místo děje je voleno nejprve poválečné Polsko. Následně to jsou Spojené státy. Zde je jasná spojitost právě s životem autora.

Byl jsem při tom – Hlavní postavou daného díla, které vyšlo v roce 1970 je Chance. Jedná se o zahradníka, který většinu svého života žije na jednom místě. A to v malém domku uprostřed zahrady. Neví nic o světě venku, jelikož ten zná jenom z televize. Celý život se tak bojí opustit místo, ve kterém se cítí dobře až bezpečně. Až do jednoho okamžiku, kdy vyjde a je překvapen tím, jak okolní svět i okolní život vypadá.

Kokpit – Napínavý román, který přináší nejenom zajímavý příběh, ale i témata, která se týkají morálky z mnoha pohledů. A to například fyzického nebo psychického násilí, stejně jako krutého jednání, ale třeba i strachu, nebo také sexu. Toto všechno je spojeno s hlavní postavou románu, kterou je bývalý agent americké tajné služby. Ten po opuštění pracovního života musí začít žít jinak.

Schůzka na slepo – Román inspirovaný vlastními zážitky. Autor zde vystupuje jako velmi dobrý vypravěč mnoha zážitků, které jsou spojeny nejenom se schůzkami a také sexem, ale jsou spojeny také s mapováním cesty k vlastnímu já.