Josef Hiršal – životopis

literatura

 

 Jméno: Josef Hiršal

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Experimentální český básník a překladatel, který byl členem literární skupiny Ohnice a který většinu svého života tvořil společně se svou partnerkou Bohumilou Grögerovou.

 

Život

Josef Hiršal se narodil 24. července 1920 v Chomutičkách v okrese Jičín. Pocházel ze zemědělské rodiny, vystudoval učitelský ústav v Jičíně a po jeho absolvování působil krátce jako učitel, později jako lesní manipulant. Od konce druhé světové války pracoval jako redaktor v deníku Svobodné slovo, později v několika nakladatelstvích, například Orbis, Naše vojsko či Československý spisovatel. Na přelomu padesátých a šedesátých let pracoval v Laterně magice. Od roku 1966 se věnoval již pouze literatuře a překládání. Psal tvorbu pro dospělé i pro děti, při které často spolupracoval s básníkem Jiřím Kolářem.

V šedesátých letech se začal věnovat experimentální a avantgardní poezii, navázal také četné kontakty s experimentálními básníky v zahraničí. Poměrně aktivním byl Hiršal i v době pražského jara, což poté v době normalizace vedlo k tomu, že mu byla téměř znemožněna veškerá oficiální publikační činnost. V roce 1977 pak podepsal Chartu 77. Z tohoto důvodu poté jeho knihy přestaly oficiálně vycházet a on publikoval především v samizdatu a exilu, své překlady vydával pod cizími krycími jmény.

Od mládí psal poezii. Ve čtyřicátých letech se stal členem literární skupiny Ohnice, jejímž zakladatelem byl Kamil Bednář a která měla blízko k existencialismu. V padesátých letech začal spolupracovat se spisovatelkou Bohumilou Grögerovou, která byla již v té době vdova se dvěma malými dcerami a která se později stala i jeho životní partnerkou. V roce 1986 společně s Bohumilou Grögerovou obdržel Cenu Toma Stopparda. Cena Toma Stopparda je významné ocenění, které uděluje Nadace Charty 77 za významné literární dílo. Hiršal a Grögerová cenu získali za své prozaické dílo s názvem Let let. Josef Hiršal zemřel 15. září 2003 v Praze.

 

Dílo

Kocourkov

Prozaická knížka pro děti o městě Kocourkov, kde vládne hloupost a nepořádek, poprvé vyšla v roce 1959 a stala se velmi oblíbenou. Ilustrace pocházejí od Cyrila Boudy.

Enšpígl

Kniha pro děti, kterou na základě německých textů Hiršal napsal společně se svým přítelem Jiřím Kolářem v roce 1962, vypráví o příhodách venkovského šaška Enšpígla při jeho putování Evropou ve 14. století.

Podivuhodné cesty Barona Prášila

Opět společná kniha pro děti, kterou na základě překladu z německého originálu vytvořil Josef Hiršal ve spolupráci s Jiřím Kolářem v roce 1965.

JOB – BOJ

Jedna z významných společných knih, které Josef Hiršal realizoval s Bohumilou Grögerovou, je jedním z prvních a zároveň nejvýznamnějších pokusů o prozkoumání možností umělé české poezie. Kniha se zabývá nejrůznějšími básnickými experimenty a možnostmi jazyka vůbec, vyšla v roce 1968.

Trojcestí

Soubor tří próz, které vznikly mezi lety 1975 a 1979 a které jsou zajímavou směsí dokumentárnosti a experimentu. Kniha vznikla ve spolupráci s Bohumilou Grögerovou.

Párkař

Básně, které pochází z padesátých let, kdy se Hiršal pravidelně scházel se svými přáteli v kavárně Slávie a pro jejich pobavení psal rozmanité básně, jejichž hlavním hrdinou byl párkař. Básně vyšly souborně až v roce 1991.

Let let

Kniha, která je pokládána za jedno z nejcennějších svědectví o tom, jak vypadala československá kultura v padesátých a šedesátých letech, přesněji mezi lety 1952 až 1968. Hiršal tuto knihu napsal společně s Bohumilou Grögerovou, celá kniha je vlastně tvořena jakousi mozaikou jejich deníkových záznamů, vzpomínek, ale také dopisů, úryvků z dobového tisku a samozřejmě jejich básnické tvorby. V knize je poodhalena i mezinárodní spolupráce autorů experimentální prózy, která byla v době šedesátých let velmi bohatá a rozsáhlá. Celkové vyznění knihy doplňují sugestivní dobové fotografie.

Básně – třásně – rohypnol

Básnická sbírka, která vyšla v roce 1998 a ve které je patrné, že básník cítí pomalu ale jistě se blížící konec svého života. Sbírka tak obsahuje kromě experimentálních básní i básně melancholické.