Knihy a písmo antického Říma – literární období

 

 Jméno: Knihy a písmo antického Říma

 Přidal(a): xxy

 

 

 

 

Písmo

 • Počátky římského písma, latinky, jsou již ve 14 století př.n.l. když Féničané vynalezly fonetizované písmo. To se dostalo do Řecka kde bylo obohaceno o samohlásky. Západní typ Řecké abecedy přejali Etruskové a prostřednictvím nich se písmo dostává až do Říma.

 

 • Etruské písmo
 • Psáno z leva do prava.
 • Mělo 19 znaků.
 • Zaniklo na přelomu letopočtu.
 • Nebylo rozluštěno.

 

 • Latinka
 • Fonetizované písmo.
 • Počátky vývoje jsou datovány do doby asi 300 př.n.l.
 • Nejprve se psalo z prava do leva poté bustrofedonem ( jeden řádek z prava do leva druhý z leva do prava) a nakonec se ustálilo psaní z leva do prava.
 • Přibývali znaky pro samohlásky
 • Měla 21 znaků. Na počátku vývoje postrádala znaky por J, K , U, Y, W, Z
 • Nezaniklo pádem Říma ( 500 n.l.)
 • Vývoj byl dokončen až ve 12 století kdy získala konečný vzhled a začala se šířit po světě
 • První zápisy 600 př.n.l.
 • Nejstarší nápis je na Maniově sponě z roku 600 př.n.l.
 • Později v době republiky se psalo na architektonické stavby a v době Císařství na vítězné oblouky
 • Písmo buď ve formě nápisů nebo knih
 • Psaly třtinovým perem ( calamus – muselo se namáčet) a inkoustem

 

 • Typy písem
 • Kapitála
 • Písmo s ostrými hranami. Tesalo se do tvrdých materiálů
 • Lapidární písmo
 • Písmo tesané do kamene
 • Rustika
 • Typ písma odvozený z Kapitály
 • Unciála
 • Písmo se zaoblenými tvary
 • Majuskule
 • Písmo skládající se z velkých písmen
 • Minuskule
 • Písmo skládající se z malých písmen
 • Kurzíva
 • Písmo jehož znaky jsou mírně nakloněny „C“
 • Kvadráta
 • Majuskulní písmo

 

Knihy

 • Jsou svitkové
 • Psalo se na pergamen nebo na papyrus
 • K výuce písma nebo jako poznámkový blok se používali voskové destičky a rýtko
 • Již obchod s knihami
 • Knihy byly ilustrovány- i knihy určené k zábavě
 • Vše se ručně opisovalo
 • Opisovali se i komedie
 • Nedochovali se originály, ale k zachování textů (opisem) později přispěl Karel Veliký, Humanisté a mnišské řády
 • V Římě existovalo několik písáren ale k nejznámějším patří písárna Tituse Pomponiuse Attica

 

 • Titus Pomponius Atticus (109 př.n.l. – 32 př.n.l.)
 • Vlastnil velkou písárnu v níž zaměstnával otroky, kteří podle diktátu opisovali texty.
 • Přátelil se s Cicerem
 • Byl vzdělaný
 • Netoužil po kariéře
 • Patřil k velmi vlivným lidem
 • Měl rád Řecko
 • Sepsal knihu Letopisů- v ní shrnuty události od bájného založení Říma(753 př.n.l.)až do své současnosti

 

 • Knihovny
 • Nacházeli se v domech vzdělaných občanů
 • V Římě byla i veřejná knihovna – nejstarší dochovaná kniha je kodexového tvaru ze 4 století n.l.