Archaická období – literární období

 

 Jméno: Archaická období

 Přidal(a): MM

 

 

 

 

Epika

– je založena na ději

– jsou to veršované nebo psané prózy

 

Eposy

nejznámnější jsou Ilias a Odyssea

autor obou eposů je Homér, podle pověsti slepý pěvec (jeho existence je někdy zpochybňována)

 

Ilias

– příběh o trojské válce

– unesena krásná Helena Paridem

– její manžel svardský král Heneláos s Agamemnónem se postavili do čela řecké výpravy

– Achilles a Odysseus dobyli Tróju (vypleněna, zničena, vypálena) – trojský kůň

– ženy odvezeny do otroctví

– tato surovost je potrestána Bohy

všichni řečtí hrdinové mají nesnáze

 

Odyssea

– líčí návrat Odyssea (itackeho krále z trojské války)

– touží se vrátit ke své manželce Penelope a k synovi Telemachovi

– putuje 10 let

– zažívá řadu dobrodružství

– zabije kyklopa Polyfénose syna Boha moří Poseidona

– Poseidon mu zkomplikuje cestu domů

– po návratu zjistí, že o jeho ženu usiluje hned 50 nápadníků

– Odysseus je všechnyy povraždí

 

– vedle těchto dvou hrdických eposů se objevují eposy didakritické (naučné) jejiž autorem je Hesiódos a jeho nejznámnější dílo je Práce a dni

Práce a dni

– je to návod o tom, jak se starat v průběhu celého života o zemědělskou usedlost a také jak žít správný život

 

Bajka

– alegorické (jinotajné) příběhy ve kterých vystupují zvířata s lidskými vlastnostmi

– autor Aisopos – Exop

 

Lyrika

je odvozena od strunného nástroje – lyry

nemá žádný děj

1. sborová lyrika

autor Pindaros

2. solová lyrika

autorka Sapfó

– měla školu pro mladé šlechtičny na řeckém ostrově Lesbos

– psala především milostné básně

autor Anakreon

– jeho básně oslavují víno, ženy, zpěv – ankreonská poezie