LED osvětlení – referát

sloh

 

Téma práce: LED osvětlení

Slohový útvar: Referát

Přidal(a): Eliška B.

 

V historii svítili lidé vším možným, ale od vynálezu elektřiny se nejvíce používá elektrické osvětlení. Nejprve se rozšířilo používání žárovek, které fungují na principu vlákna rozžhaveného průchodem elektrického proudu. Žárovky jsou jednoduché a levné, ale jejich provoz je neefektivní, protože většina spotřebované elektřiny se mění na teplo a nikoli na světlo. Proto lidé brzy začali hledat úspornější náhradu žárovek.

První rozšířená alternativa žárovek byly zářivky. Ty svítí na principu elektrického výboje v plynu. Kompaktní zářivky se dají používat ve svítidlech, původně určených pro klasické žárovky. Mají větší účinnost, protože pro vygenerování stejného světelného toku spotřebují jen asi 20 % elektrické energie v porovnání s žárovkou.

V poslední době jsou zářivky postupně nahrazovány LED osvětlením. Zkratka LED znamená Light-Emitting Diode, česky elektroluminiscenční dioda. Jedná se o polovodičovou součástku, která vyzařuje světlo při průchodu elektrického proudu P- N přechodem, což je rozhraní mezi dvěma typy polovodičů. Barva světla závisí na chemickém složení použitých polovodičů. První LED měly jen malou svítivost a barvy omezené od červené přes žlutou do zelené. Proto se používaly jako kontrolky, ale byly nepoužitelné pro osvětlení. Když se povedlo vyvinout vysoce svítivé modré a bílé LED, začal se tento typ světelných zdrojů používat místo žárovek i zářivek.

LED mají ještě větší účinnost než zářivky, jsou menší, mají větší životnost, po zapnutí rychleji dosáhnou plného jasu a nevadí jim časté vypínání a zapínání. LED světla mohou mít i další zajímavé funkce, například u nich lze plynule měnit nejen jas, ale i barevnou teplotu, popřípadě i barvu. LED osvětlení je zajímavé i z pohledu designu, protože jednotlivé LED jsou malé a v jednom svítidle jich může být hodně, dají se tedy uspořádat do různých tvarů. Například se dají pořídit třeba pásky, které se kreativně využijí při návrhu osvětlení místností.

Je pozoruhodné, jak po tisíciletích používání ohně pro osvětlení technologie pokročila od svíček a loučí k moderním LED svítidlům. Velmi by mě zajímalo, jaké ještě lepší způsoby osvětlení budou vynalezeny v budoucnosti.

 

Hodnocení: 1 = výborně