Lion Feuchtwanger – životopis

literatura

 

Jméno: Lion Feuchtwanger

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): A. Malimánková

 

Lion Feuchtwanger byl německý spisovatel židovského původu, dramatik, překladatel a divadelní kritik. Mezi jeho nejvýznamnější díla lze zařadit romány Bláznova moudrost čili Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana-Jacquesa Rousseaua, Goya čili Trpká cesta poznání, Židovka z Toleda, Ošklivá vévodkyně, Žid Süss nebo trilogii Josephus Flavius.

 

Životopis

Narodil se 7. července 1884 v Mnichově. Byl synem židovského továrníka, který mu umožnil kvalitní vzdělání. Feuchtwanger vystudoval germanistiku, filozofii a antropologii, studium dokončil v roce 1907 získáním doktorátu z filozofie.

Poté se věnoval cestování, zejména po Itálii a Francii. V roce 1908 začal vydávat vlastní literární časopis Der Spiegel a zároveň se stal divadelním kritikem v časopise Die Schaubühne.

V roce 1912 se oženil. Dva roky po sňatku, v roce 1914, byl internován do Tunisu, odkud však tajně uprchl zpět do Mnichova. Kolem r. 1918 se seznámil s německým dramatikem a režisérem Bertoltem Brechtem, se kterým se spřátelil.

Po fašistickém puči v Mnichově přesídlil v r. 1923 do Berlína, kde zůstal až do Hitlerova nástupu k moci. V r. 1934 emigroval do Francie, zde v r. 1936 spolu s Bertoltem Brechtem a Willim Bredelem založil časopis Das Wort, určený emigrantům. Aktivně se účastnil protiválečných a protifašistických kongresů a silně se angažoval v antifašistických hnutích.

V r. 1937 vykonal Feuchtwanger cestu do Sovětského svazu, kterou považoval za milník jak ve svém životě, tak v tvorbě. Na základě této zkušenosti vydal cestopis Moskau, sympatizující se socialistickým zřízením.

V r. 1940 byl ve Francii internován, ale podařilo se mu, byť se značnými obtížemi, vycestovat do USA, kde setrval až do konce svého života. Zemřel v Los Angeles v r. 1958.

 

Dílo

Feuchtwanger byl mistrovským vypravěčem. Proslavily ho historické romány s židovskou tematikou, při jejichž tvorbě čerpal ze židovských dějin a současně uplatnil svou fantazii a postřehy z aktuální doby. Vytvářel tak v historických příbězích paralely na tehdejší současnost. Jeho díla jsou často zaměřena na sociální kritiku, na kritiku fašismu a jsou orientována protiválečně. Za svou tvorbu a činnost byl několikrát oceněn.

 

Žid Süss (1925)

je Feuchtwangerovým prvním románem, který mu zároveň získal věhlas.  Hlavním hrdinou je židovský obchodník Süss, který se z chudých poměrů vypracoval na významnou osobu. Závist ostatních, které čelí, nakonec vyústí v pomstu a Süss je v nesmyslném procesu odsouzen k trestu smrti.

Tento pětidílný román kritizuje skutečnost, že spravedlnost musí často ustoupit mocenským zájmům.

Několik let po svém vydání bylo dílo zneužito německou říšskou propagandou k antisemitským účelům. Bylo zfilmováno a Süss byl vykreslen jako židovská zrůda lačnící po majetku, která pro jeho získání zvolí i podlé způsoby a nakonec je lidem po zásluze spravedlivě potrestána.

 

Ošklivá vévodkyně (1930)

Jedná se o historickou fresku o osudu zemí římské říše a jejich panovníků. Markéta Pyskatá byla skutečnou historickou postavou, která se ve své době postarala o skandál nebývalých rozměrů, když zapudila svého manžela Jana Jindřicha z Tyrol, syna Jana Lucemburského, a bez rozvodu se provdala podruhé, a to za markraběte Ludvíka, syna císaře Ludvíka Bavora. Svým jednáním proti sobě a svému druhému manželovi poštvala církev a oba byli na dlouhou dobu exkomunikováni. Zároveň Markéta vzájemně znepřátelila dva významné evropské panovnické rody, což ovlivnilo středoevropskou politiku až do počátku 15. století.

 

Josephus Flavius (1932 – 1942)

Děj třídílného románu se odehrává na počátku 1. století v Římě. Hlavní hrdina učenec Flavius, sám židovského původu, žije v době protiřímského povstání a židovských válek, jichž se sám aktivně účastní. Prožívá mnoho společenských krizí, napětí, zvratů a vnitřních konfliktů.

 

Goya čili Trpká cesta poznání (1951)

je román věnující se osudům a tvorbě španělského malíře Francisca Goyi. Autor se rovněž zaměřil na život různých společenských vrstev tehdejšího Španělska a na ostré kontrasty mezi nimi včetně popisu scén řádění mocné inkvizice.

 

Židovka z Toleda (1955)

Tématem tohoto románu je soužití Židů, křesťanů a muslimů. Příběh dvou milenců se odehrává ve středověkém Španělsku a vychází z historických událostí, zároveň se v něm ale odráží zkušenosti Feuchtwangerovy generace, která zažila pronásledování, útěk před nacisty a druhou světovou válku.