Lucerna – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Lucerna

Autor: Alois Jirásek

Přidal(a): romizemi

 

 

 

Napsal:Alois Jirásek

Vydal: Na náklady J. Otty v Praze 1906

Žánr: Drama, divadelní hra o 4 jednáních

Jazyk:spisovná staročeština, výskyt onikání(např.:Vrchní: Pane Franc, počkají.)

Vydání: vydání 2. z roku 1906

Počet stran: 103

 

Hlavní postavy:

Mlynář Libor-hrdý, důstojný

Kněžka – znuděná, hledá klid od aristokracie

Hanička – schovanka ve mlýně, hodná

Vrchní – povýšený, má zasednuto na mlynářovu lípu a Haničku

vodníci Michal, Ivan- Michal tajně zamilovaný do Haničky, Ivan starý vodník ,který chce mýt trochu klidu a tak se odebírá k rybníku k zámečku kde však první den klid nenalézá

Zajíček- mládenec který se chce stát učitelským

Babička, Dvořan, Braha-sekerník, Zima, Sejtko-hudebníci(kasací), Klásek, Klásková, Mušketýr, Žan, komorná, Kroužilka, Votruba –rychtáři, zámečtí úředníci, farář, družice, hejkal, lesní panny

 

Místa děje: v mlýně, na zámku, v lese u lípy, na zámečku v lese

 

-poprvé hráno v ND(národní divadlo) dne 17. Listopadu 1905

 

Děj:

1.    Jednání

Ve mlýně mlynář Libor píše kroniku a babička mu popisuje proroctví Sibilly – že když bude nejhůř, tak nás spasí vojsko sv.Václava.

Do mlýna přichází mušketýr (sloužící na zámku) a nařizuje mlynáři a Haničce, aby jeli vítat novou kněžnu, která si chce prohlédnou panství, které zdědila. Mlynář však odmítá a mušketýr mu připomíná jeho povinnost posvítit šlechtě lucernou od mlýna až k lípě kousek od lesního zámečku. Pomocník Braha se zastává Haničky, které se jako sirotka ujal, když se vracel z vojny (našel jí plačící v příkopě) a nyní žijí u mlynáře ve mlýně.

Ke konci jednání se zde objeví vodník Michal a vzdychá po Haničce, která šla natrhat kvítí.  . Mezitím na zámku- Zajíček,Zima, Sejtko,Klásek chtějí zahrát kněžně kasací(uvítací skladba), Zajíček poníženě prosí o místo učitele ve městě, aby se mohl oženit se svou vyvolenou, avšak vrchní je odbyde. Ve mlýně hledá Klásková svého muže, podezřívá ho, že od ní utíká a je jí nevěrný. Mlynář říká, že jim hastrman rozbil mlýnské kolo. Hanička se vrací s kvítím a bylinkami a ukazuje babičce, že našla schovanou lucernu. Babička jí vyhubuje, ať jí schová, že s ní musí mlynář svítit vrchnosti na cestu až do lesa ke staré kouzelné lípě. Do mlýna ještě přichází vrchní (správce) ze zámku a znovu chce donutit mlynáře, aby šel vítat kněžnu nebo aby mohla jít alespoň Hanička.Opět odmítá.  Hanička si důvěrně povídá s mlynářem, pozoruje je vodník Míchal a žárlí. Libor ho však zahání. Na zámku je vše připraveno k uvítání kněžny, vrchní trénuje svou řeč. Kněžna však přijíždí dříve a je znuděna a unavena z tolika ceremonií, že se schová a poddaní vítají prázdný kočár. Celé vítání chce co nejvíce zkrátit, ale vrchní žaluje na mlynáře, že odmítl přijít. To kněžnu zaujme a chce se s ním setkat a chce se také podívat na starý zámeček v lese.

 

2.    Jednání

U mlýna spolu mluví dva vodníci, starší vodník Ivan se stěhuje do rybníka k lesnímu zámečku, chce mít klid, chce být daleko od lidí, kteří se pořád snaží chytit. Po cestě potká vystrojeného Michala jak věší pentle, aby nalákal Haničku, se kterou se chce oženit a mít děti. Ivan se mu posmívá. Hanička hledá mlynáře Libora, ale potkává muzikanty, které odbyli na zámku a tak jdou čekat na kněžnu, která prý pojede na starý zámeček.

Ke  mlýnu se blíží Vrchní s Dvořanem a nacházejí Haniččiny dřeváky, Hanička si však pro ně přichází, oni jí obdivují. Dvořan by jí rád odvedl na zámek, ale ona je příkře odmítne

Objevuje se mlynář, Vrchní s Dvořanem se s ním baví o lípě, že jí chtějí porazit a o jeho povinnosti s lucernou. Poté se objevuje kněžna do té doby schovaná za keřem a chce, aby ji mlynář, který se jí líbí, doprovodil s lucernou na lesní zámeček, kde hledá ticho a samotu.

Mlynář tedy plní svou povinnost a jde doprovodit kněžnu.

Hanička běží za ním, protože se o něj bojí. Vodník Michal ji přitom sleduje, chce jí získat a jde za ní. Přichází Klásková a když se dozvídá, že její muž a muzikanti šli na zámeček, tak jim nevěří a jde za nimi.

 

3.    Jednání

Na lesním palouku u lípy, svítí měsíc. Muzikanti -Zajíček, Zima, Sejtko, Klásek se baví o různých stašidlech a o hejkalovi, který se v tu chvíli zjeví a každého odežene na jinou stranu.

Mlynář doprovází kněžnu k lípě a povídá jí o ní a její zázračné koruně a moci. Za lípou najdou pokornou skladbu Zajíčka, kde prosí o místo učitele. Poté kněžna poprosí, aby ji Libor doprovodil až na zámek, i když to už není jeho povinnost. Libor jí vyhoví a odchází spolu na zámeček.

Muzikanti se znovu shledávají. Vodník Michal se ukrývá u mokřady a číhá na Haničku. K lípě přichází Pan Franc a Mušketýr a baví se o tom, že jdou pro Haničku a potom pokácí lípu.

Klásková chytne Michala, jak číhá na Haničku a  donutí ho, aby jí doprovodil na zámeček.

Na zámečku Žan a komorná připravují pro kněžnu židle a stůl na terasu, když v tom je vyleká vodník Ivan, který se vydává za ducha mrtvého klášterníka, o kterém se vypráví, že se tady zjevuje. Schovají se uvnitř zámečku. Přichází mlynář Libor s kněžnou a kněžna ho přemlouvá, aby jel s ní do města, za to že mu dá svobodu a neskácí lípu. Libor skoro podléhá.

V tom přichází Klásková a říká, že Hanička šla za nimi a ve mlýně ji hledal Vrchní a pak poslal France a Mušketýra kácet lípu. Libor křivdí kněžně, že v tom má prsty. Klásková vyhrožuje vodníkovi Ivanovi. Když všichni odejdou mluví spolu oba vodníci a Míchal říká, že už se nebude soužit pro Haničku a odejde do světa.

 

4.    Jednání

Hanička se setkává pod lípou se Zajíčkem, který zde hledá svou ztracenou skladbu. V tom slyší zpívat lesní panny. Za zpěvu lesních panen se lípa rozevře a Hanička se do ní ukrývá, protože slyší přicházet France s Mušketýrem, kteří jí hledají. S pacholkama se chystají pokácet lípu. Ptají se Zajíčka, zda neviděl Haničku, ale ten statečně zapírá a brání lípu, i když mu vyhrožují, že nikdy nebude učitelem a nebude si moci vzít svou dívku.  Z lesa vyrazí mlynář a ostatní a přou se o lípu. Vrchní a Dvořan se zlobí, že nemají Haničku a lípa ještě stojí. V tom se setmí a koruna lípy se znovu rozzáří a začne hrát hudba. Lípa se otevře, Hanička vychází a šťastně se objímá s Liborem. Přichází i kněžna, rozbíjí lucernu, což znamená, že už jí mlynář nebude muset svítit na cestu, a přislíbí mlynáři, že lípu nepokácí. Zajíčkovi přidělí místo kantora ve městě. Klásková přestane podezírat manžela, že je jí nevěrný a všichni jsou spokojeni. Zbavili se rozmarů vrchnosti i škodolibého vodníka. Libor si uvědomil, že miluje Haničku. Jen kněžna se smutně vrací do své zlaté klece plné nudy a přetvářky.

 

Hodnocení: Děj byl sice krátký, ale poutavý a smyslný. Objevují se zde všechny sociální vrstvy tehdejší společnosti. Pohádkové bytosti a jevy. Vše má dobrý konec jako v pohádce. Vyzdvihuje se touha po svobodě, národní tradice a hrdost a vlastenectví. Ve hře je mnoho scénických poznámek.

Další podobné materiály na webu: