Malá mořská víla – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Malá mořská víla

Autor: Hans Christian Andersen

Přidal(a): Jana Plecháčová

 

 

Hans Christian Andersen (1805 – 1875)

 • dánský spisovatel
 • jeden z nejvýznamnějších světových autorů pohádek
 • psal též verše či romány, básnické sbírky a divadelní hry
 • pocházel z chudých poměrů
 • v jedenácti letech přestal chodit do školy, protože mu zemřel otec a byl nucen už jako dítě pracovat v továrně
 • byl vášnivým čtenářem a četl všechno, k čemu se mohl dostat
 • dodnes není úplně jasná jeho sexuální orientace
 • byl autistou
 • zemřel po pádu z postele, při kterém se vážně zranil

Díla:

 • Pohádky:
  • Císařovy nové šaty
  • O princezně na hrášku
  • Ošklivé káčátko
  • Pasáček vepřů
  • Sněhová královna
  • Hloupý Honza
 • Divadelní hry:
  • Konec Mikulášské věži
  • Anežka a vodník
  • Ahasver
 • Básně:
  • Básně
  • Básníkův bazar
  • Být či nebýt

 

Zařazení do doby

 • nejúspěšnější léta psaní bylo za vlády krále Kristiána VIII. až ke Kristiánu IX.
 • jeho veleúspěšné pohádky však téměř nikdy nekončily dobře a uváděly se s přídomkem drastické.

 

Rozbor díla: Malá mořská víla

 • Literární žánr: pohádka – smutná pohádka o zradě a nenaplněné lásce a následném zhynutí hlavní hrdinky
 • Literární druh: epika
 • Námět: zrada, neštěstí, smutek, neopětovaná láska

 

Okolnosti vzniku díla:

 • V roce 1833 se vydal na cesty po Evropě – Paříž, Řím, Neapol, Vídeň. Poté vydal první sbírku pohádek. V té napsal jak pohádky, které znal z dětství, tak přidal i svou vlastní tvorbu. Podle historiků se i v pohádkách objevuje jeho utrpení z odlišnosti.

 

Obsah:

 • Jedná se o pohádku, ve které spisovatel poukazuje na motiv lásky, ale pouze z jedné strany. Záchrana života se stane tajnou a hlavní hrdinka tak přijde o životní lásku.
 • Je zde ukázána také sourozenecká pospolitost a lásky, kde sestry hlavní hrdinky udělají vše, co je možné, aby své sestře pomohli.
 • Nakonec to však nevyjde, protože hlavní hrdinka nedokáže zabít za zradu a sama zhyne.

 

Motivy:

 • Čistě pohádkové, z obrázků čiší však smutek hlavní hrdinky.

 

Kompozice:

 • Od začátku do konce je pohádka psaná chronologicky, avšak děj se místy liší podle jednotlivých let a verzích, například v závěrečném rozuzlení, kde jsou uvedeny dva možné konce.

 

Jazyk:

 • Moderní forma, přestože má pohádka už 184 let. Pohádka obsahuje obrázky z pera neznámého autora.

 

Jazykové prostředky:

 • pohádkové symboly
 • v některých verzích je uvedená přímá řeč
 • euforie – když se hlavní hrdinka zamiluje

 

Hlavní postavy:

 • Malá mořská víla – nejmladší a nejkrásnější dcera mořského krále, která se zamiluje do prince, zachrání mu život, ale není jí to nic platné, lásku jí neopětuje.
 • Princ – velmi mladý a veselý, oblíbí si malou mořskou vílu, a to i přesto, že neví, že ona je jeho zachránkyně a vezme si jinou, čímž hlavní hrdinku odsoudí k jasné smrti.
 • Sestry – čtyři starší sestry malé mořské víly, které ji mají rády a snaží se jí pomoci i tím, že přijdou o svou ozdobu, krásné vlasy.
 • Mořská čarodějnice – výměnou za možnou přízeň prince si vyžádá od malé mořské víly to nejcennější její hlas a také život.
 • Dívka – Princezna – princ si myslí, že ho zachránila, když ji poprvé uviděl na břehu, ale ona ho jen probudila. Přijde se o ni ucházet a vzplane mezi nimi láska na první pohled.

 

Časoprostor

 • Čas: není určen
 • Místo: Podmořský svět, ve kterém žije hlavní hrdinka, a ze kterého se dostane až do královského zámku.

 

Obsah (děj) díla

Malá mořská víla žila v moři a byla dcerou mořského krále. Avšak nebyla tou jedinou, měla ještě pět sester. Všechny se měly rády. V korálovém zámku, kde žily, si od rána do večera hrály. Malá mořská víla byla ze všech sester nejkrásnější, ale ostatní na ni nežárlily. Blížili se patnácté narozeniny nejmladší ze sester a to bylo spojeno pro ně s úžasným zážitkem.

Každá z mořských víl směla v den, kdy dovršila patnácté narozeniny, prvně se vynořit nad hladinu a nahlédnout do světa lidí. Malá mořská víla se nesmírně těšila. Ještě dříve jí totiž jejich babička vypravovala o lidech všelijaké možné historky či příběhy a malá mořská víla se nesmírně těšila, že nějakého člověka spatří. A přišel ten slavný den. Malá mořská víla se směla poprvé v životě vynořit nad hladinu.

Dychtivá co uvidí. Avšak to, co nastalo, předčilo její očekávání. Když se vynořila, spatřila loď a na ní krásného prince. Malá mořská víla byla v šoku. Ten princ se totiž naprosto podobal jedné soše, kterou měla ve svojí podmořské zahrádce, kam velmi ráda chodila. Na lodi bylo živo a veselo. Princ totiž slavil svoje narozeniny.

Ovšem pak zničehonic přišla bouře. Loď se potopila i s mladým princem. Malé mořské víle to nejprve nedošlo. Zpočátku se ohromně radovala, ale vzápětí si uvědomila, že pod vodou lidé žít nedokážou, prostě neumí dýchat jako ona. Byla sice hrůzou bez sebe, ale přeci jen vydolovala poslední zbytek odvahy a vrhla se zachránit prince. Do toho se stačila okamžitě zamilovat.

Když ho vytáhla z vody, odnesla ho na břeh a pak se skryla. Najednou se odněkud vynořila tajemná dívka a velmi hezká. Chvíli prince křísila, až se probral. Ovšem co mohlo být více zraňující pro malou mořskou vílu než to, že se princ do neznámé dívky zamiloval. Navíc ji považoval za svoji zachránkyni. Malá mořská víla se vrátila domů. Od toho okamžiku u ní nikdo nespatřil veselé oko.

Nejmladší a nejkrásnější ze všech sester se trápila a každým dnem byla smutnější. Sestry už se na to její trápení nemohly koukat a zjistily, kde stojí zámek princova otce a malá mořská víla tam posléze trávila každý den, a to několik hodin. Od své moudré babičky, matky jejího otce se dozvěděla, že by se mohla stát člověkem. Ale jen v případě, že by se do ní musel zamilovat člověk a vzít si ji za manželku.

Jestliže by se tak nestalo a princ by si vzal za ženu jinou, malá mořská víla by zemřela první ráno po jeho svatbě. Malá mořská víla se rozhodla. Zkusí to. Navštívila tak mořskou čarodějnici. Ta však měla podmínku a poměrně krutou. Výměnou a svou službu, dostane od malé mořské víly její krásný hlas. To bylo to nejvzácnější, co víla měla. Čarodějnice poté připravila nápoj. Když ho vypila, její rybí ocas se přeměnil v lidské nohy, a to ty nejladnější na světě.

Malá mořská víla se tedy dostala ke svému princi. Ten jí byl natolik okouzlen, že s ní trávil skoro celý svůj čas. Avšak svou lásku už slíbil jiné – právě té dívce, která ho tehdy probudila na břehu. Princův otec vyslovil přání, aby jel jeho syn na námluvy do sousedního království. Ovšem jaké překvapení – ta dívka, jenž tehdy prvně uviděl na břehu byla právě dcerou sousedního krále.

Malá mořská víla byla ztracená. Navíc se do něj princezna zamilovala na první pohled. Bylo vcelku zvláštní, že si byly obě – jak malá mořská víla, tak i princezna dost podobné. A pak byla svatba. Ještě předtím však navštívily malou mořskou vílu její sestry. Ty byly bez vlasů, jelikož je dostala mořská čarodějnice výměnou za radu.

Vrátil by se jí zpátky život, kdyby prince probodla dýkou. Ona to však nedokázala. Raději skočila do vln, kde se proměnila v mořskou pěnu. Někdy se říká, že se přidala k sestrám vzduchu.

 

Inspirace daným literárním dílem a přijetí díla:

 • Vliv na dané dílo: Inspirace přišla z dětství, ale jen u některých pohádek. Většina byla jeho vlastní tvorba.
 • Inspirace dílem: Nespočet filmových verzí, a to jak v klasickém žánru, tak i v animovaném. Též se objevuje i v audio verzích.
 • Reakce na dílo: Uvádí se, že byla přeložena do 145 jazyků. Bylo vyrobeno nespočet kopií a patří mezi vůbec nejprodávanější knihy celosvětově a pohádky jako takové.