Milostné rošády – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Milostné rošády

Autor: Roald Dahl

Přidal(a): ritina

 

 

Charakteristika doby:

 • Dahl žil již v období 1. pol. 20. století, ale jeho díla vycházela především až v poválečné době.
 • 1945-53 vrcholí v SSSR stalinismus. Po válce opět hospodářství rozvráceno.
 • Rychlé budování těžkého a zbrojního průmyslu.
 • Neúroda = hladomor, zemědělské oblasti bez podpory
 • Vrcholí ideologická válka proti západní kultuře, dějiny byly falšovány (např. „všechny vynálezy učinili Rusové“, zakázány některé vědní obory jako nesocialistické (sociologie, genetika, výpočetní technika)).
 • Příčinou studené války bylo uplatňování přítomnosti vojenských sil SSSR při nastolování komunistického zřízení v zemích východní Evropy. Tyto sovětské záměry byly v rozporu se snahami americké vlády o zachování práva na sebeurčení národů těchto zemí.
 • Podstatou politických hádek byl zásadní ideologický spor. Komunističtí sovětští vůdci věřili, že kapitalismus vytrvale usiluje o zkázu sovětského systému. Podobně ve Spojených státech panovala dlouhodobá nedůvěra a odpor ke komunismu, které vyvrcholily přesvědčením, že záměrem SSSR je územní expanze a světovláda (to můžeme pozorovat i ve vlastní historii – rok 1968 – Pražské jaro, pak srpen – okupace vojsky Varšavské smlouvy)

 

Životopis:

 • Roald Dahl (13. září 1916 Llandaff, Walles – 23. listopadu 1990 Great Missenden, Buckinghamshire)
 • britský spisovatel norského původu
 • Známý především svou tvorbou pro děti
 • K jeho nejznámějším dílům patří Karlík a továrna na čokoládu.
 • Dětství prožil na internátních školách, v nichž byl často obětí šikany. Po dokončení školy nastoupil u firmy Shell a stal se jedním z obchodních zástupců pro oblast východní Afriky. Za druhé světové války sloužil jako stíhací pilot RAF. Byl sestřelen, měl vážné zranění hlavy a dočasně i oslepl. Celý život se věnoval charitativní práci a i po jeho smrti pokračovala v této činnost jeho žena.
  Později se živil výhradně psaním povídek a románů, napsal i několik filmových scénářů. Zemřel na leukémii ve věku 74 let.

 

Tvorba:

Díla pro děti:

 • Jakub a obří broskev
 • Karlík a továrna na čokoládu

 

Tvorba pro dospělé:

 • Můj strýček Oswald – román
 • Milostné rošády – soubor čtyř povídek

 

ROZBOR:

 • Roal Dahl je známý spíš svou tvorbou pro dětské publikum (Karlík a továrna na čokoládu).
 • Jeho knihy pro dospělé jsou pak pravým opakem. Jeho romány a povídky mají většinou společné téma a to je sex.
 • Stejně tak je tomu i v Milostných rošádách.
 • Rošáda je označení pro tah v šachách. Ale lze jej užít i jako synonymum pro slovo výměna (tak je to myšleno i zde).
 • Nejlepší k rozboru k maturitě je podle mého první rošáda. Lze zde vztáhnout hlavní postavu i na další dílo Dahla a je nejlepší i z hlediska jazykového rozboru.

 

První rošáda:

VYPRAVĚČ:

psáno v ich formě – ale jsou tam dva vypravěči

1)      první vypravěč obdrží poštou mahagonovou bednu s deníky strýce Oswalda, o kterém již dlouho neslyšel

2)      druhým vypravěčem je právě strýček Oswald, jehož deníkový záznam tvoří právě první rošádu

Obě dvě části první povídky jsou v ich formě.

 

JAZYK:

Jelikož Roald Dahl žil ve 20. století a nepsal historické knihy, i jazyk jeho knih je příznačný době, v níž tvořil. Neužívá archaismů či knižních výrazů.

Zřídka užije přechodník (v první kapitole je dumaje – přech. přítomný, dumajíc, dumajíce).

V rošádě Host do domu jsou užívaná římská čísla – označují čísla deníků strýčka Oswalda –

 

I – XXVIII = 1 – 28

Další římské čislice které známe – L –50, C– 100, D –500, M– 1000

 

I když tématika Milostných rošád, jak už název napovídá, je docela lechtivá. Dahl nepoužívá vulgarismy. Pokud má postava použít vulgární výraz, je místo toho použito teček.

 

Postavy

Hlavní postavou je strýc Oswald – svůdník žen, sám sebe popisuje jako amorálního člověka (to se mu líbí), je zvrhlý, neštítí se ničeho. V první rošádě touží svést manželku či dceru svého hostitele. V poslední rošádě touží ovládnout svět pomocí parfému, který z mužů dělá pouze nadržená nemyslící zvířata.

Postava strýce Oswalda je hlavní postavou prvního románu R. Dahla – Můj strýček Oswald (v této knize Oswald  pro změnu touží vytvořit první spermobanku na světě, kdy by bylo uchovávané sperma těch nejvýznačnějších mužů doby)

Dalšími postavami v první rošádě jsou  Arab a Sáleh – dva muži pracující u benzínové pumpy. Jsou odpudiví svým zjevem a další postava Abdulazíz, který bude hostit Oswalda je úplný jejich protiklad. Je to boháč jezdící v Rolls-roycu, je upravený, voňavý a má kultivovaný projev (Arab i Sáleh byli špinaví, neupravení, smradlaví).

Abdulazíz představil svému hostu dvě ženy – manželku a dceru – obě krásné, se snědou pletí, bílými zuby, štíhlou postavou. Obě toužily svádět a být sváděny svým hostem, ale zároveň bez námitek a okamžitě poslouchaly rozkazy svého manžela a otce. I to ukazuje na mentalitu tamější společnosti, kde muž je pán domu a žena pouze doplněk (patriarchát)

Jednu postavu však nepoznáme – je to druhá dcera Abdulazíze – neukazuje ji na veřejnosti protože má lepru.

Rošáda končí nejasnou situací, kdy čtenář neví, se kterou ženou strávil Oswald noc.

 

KOMOPOZICE

 • chronologická