Host do domu (časopis)

 

Jméno: Host do domu (časopis)

Přidal(a): David Hampl

 

Pro literaturu a kulturu mají důležitou roli nejen vlastní literární a umělecká díla, ale také časopisy, které slouží k jejich představení, díky kterým se o nich veřejnost dozví, a zároveň různými ukázkami ze své tvorby v těchto časopisech často začínají i mnozí slavní spisovatelé. Jedním z takovýchto významných časopisů, který se věnoval nejen literatuře, ale také ostatnímu umění a kritice, byl časopis Host do domu.

 

Host do domu

Host do domu nebo původně Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku byl časopis, který vycházel v letech 1954 až 1970 v Brně. Od jara roku 1969 byl vydáván každých čtrnáct dní. Název tohoto časopisu odkazuje na stejnojmennou sbírku básníka Jiřího Wolkera a také na předválečný avantgardní časopis Host, který byl vydáván Svazem československých spisovatelů.

 

Nejvýznamnější osobnosti spjaté s časopisem Host do domu

Kolem tohoto časopisu se velmi brzy vytvořila i svébytná literární skupina, která se označovala stejným názvem, tedy Host do domu. Nejdůležitějším šéfredaktorem časopisu byl Jan Skácel, který byl šéfredaktorem od roku 1963 do roku 1969 a za doby jeho působení se stal časopis jedním z nejdůležitějších a nejpodnětnějších dobových kulturních časopisů, ve kterém byla například konfrontována domácí a světová tvorba a zároveň přispíval ke znovuobjevování některých jmen české i světové literatury všech dob. Oblíbenou rubrikou tak bylo „Drzé interview“, které kromě velmi zajímavých rozhovorů se žijícími autory, vycházely i fiktivní rozhovory se spisovateli již nežijícími. Dalšími významnými osobnostmi spojenými s časopisem Host do domu byly také Oldřich Mikulášek, Milan Uhde či Ludvík Kundera.

 

Jan Skácel (1922 – 1989)

Jednoznačně nejvýznamnější básník, prozaik i autor poezie pro děti, který byl s časopisem Host do domu spojen. V jeho díle bylo časté téma morálky, spravedlnosti, pokory a opravdovosti, a tak po roce 1969 nesměl veřejně publikovat. Dalšími motivy, které se objevovaly v jeho tvorbě, byla víra v osobní, hluboký a tajemný vesmír, pod jehož klenbou se odehrává naše pozemské bytí, lidová moudrost, důležitost domova, lásky a přírody. Mezi jeho nejvýznamnější básnické sbírky patří sbírky Kolik příležitostí má růže, Co zbylo z anděla, Hodina mezi psem a vlkem či Smuténka.

 

Host do domu v současnosti

Činnost původního časopisu Host do domu byla sice na jaře roku 1970 vzhledem k nastupující normalizaci ukončena, protože časopis byl podle tehdejších měřítek příliš demokratický a objevovali se v něm domácí i zahraniční autoři, kteří podle tehdejšího režimu nebyli žádoucí. V roce 1990 byl ale oficiálně zaregistrován časopis nový s názvem Host, který se netají tím, že na původní časopis Host do domu navazuje. Časopis vychází jednou měsíčně a jsou v něm otiskovány nejrůznější články a recenze související s českou i světovou literaturou a také původní česká tvorba, poezie i próza. S časopisem je navíc spojeno i stejnojmenné literární nakladatelství.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.