Mnichovskou dohodu jsme neměli přijmout – esej

sloh

 

Jméno práce: Mnichovskou dohodu jsme neměli přijmout

Slohový útvar: Argumentační esej

Přidal(a): Klára Wenkeová

 

 

Argumentační esej na téma Mnichovskou dohodu jsme v roce 1938 neměli přijmout.

Ráda bych se pokusila odpovědět na otázku, zda naše vláda měla, nebo neměla v roce 1938 přijmout Mnichovskou dohodu. Jsem toho názoru, že vláda neměla na dohodu přistoupit i za cenu možného konfliktu. Důvody jsou následující:

Tato dohoda, která pojednávala o československém území, se týkala převážně nás, s námi ale nikdo nejednal. Dohoda byla podepsána Velkou Británií, Francií, Sovětským svazem a Německem, naši čeští diplomaté však museli na Mnichovské konferenci čekat před dveřmi a dohoda byla před naši vládu postavena jako hotová věc. Je nelogické, aby o našem území rozhodoval někdo jiný.

Navíc se lidé nechtěli území vzdát a vojáci byli odhodláni a připraveni k boji. Jak uvádí historik Miroslav Breitfedler v rozhovoru pro Lidové noviny, Československo disponovalo bojeschopnou a dobře připravenou armádou, která se mohla opřít o velkou a zřejmě neopakovatelnou oporu české i slovenské veřejnosti. 1 Občané dali jasně najevo, že chtějí bojovat i za cenu prohry. Když československé vláda vyjádřila souhlas s odtrhnutím pohraniční oblasti s více než 50 % německého obyvatelstva, proběhly demonstrace. Jedna z nich se konala před pražským Rudolfinem, tehdejším sídlem Československé poslanecké sněmovny, a zúčastnilo se ji 250 tisíc lidí, říká historik Jan Němeček v rozhovoru pro Český Rozhlas. 2 Většina vojáku zaujímala stejný postoj: cituji spisovatelku a badatelku Janu Neradovou, v jejím rozhovoru pro INFO.CZ: „Lidé byli připraveni k válce. Můj dědeček, který mobilizoval, mi o tom vyprávěl. Šli tehdy s velkým nadšením do války, mysleli si, že se budou bít za republiku, ale nakonec odcházeli s pláčem. Ne všichni, ale většina se prý ale zapojit chtěla.“ 3 Nešlo ale pouze jen o český a slovenský národ, zapojit se chtěla i menšina Němců. Historik Pavel Kmoch v tomtéž rozhovoru popisuje: „Chtěli nejen Češi ale i Němci: Armáda byla připravena, národ rovněž. A ke slovu národ bych rád připomenul, že v jeho řadách stálo i třeba 8 000 členů německého demokratického polovojenského spolku sociálních demokratů Republikanische Wehr, nebo asi 20 000 německých členů v té době zcela internacionálně myslící KSČ.“ 4

Dalším důvodem je udržení morálky národa. Z psychologického hlediska, i za předpokladu prohry, by boj měl pozitivní dopad na morálku národa, protože by měli možnost aktivně odporovat, bojovat za svou vlast a bránit svou hrdost. Prostředky jsme na to měli, naše armáda byla poměrně dobře vybavená. Podle tabulky, kterou zveřejnila Česká Televize v roce 2018 na svých webových stránkách, počet mobilizovaných vojáků byl 1 200 000. a měli jsme k dispozici skoro 40 000 kulometů a 400 tanků. Technický stav našich a německých zbraní byl srovnatelný, naše tanky byly dokonce lépe vybavené. 5 Stav našich opevnění a pevnůstek byl velmi dobrý, vojenský historik Eduard Stehlík v rozhovoru pro ČT zmiňuje, že Němci měli mimořádný respekt k našemu opevnění 6 a odolávat by se nám mohlo dařit až 3 neděle. 7 Navíc ČSR měla od roku 1918 všeobecnou brannou povinnost a armádu dlouhodobě budovala. Německo kvůli Versaillské mírové smlouvě začalo mobilizovat až v druhé polovině třicátých let. Vzdali jsme se ale bez boje, a to mělo za následek demoralizaci.

Myslím si tedy, že vláda dohodu přijmout neměla už z principu, že někdo jiný jednal o našem území bez nás. Navíc většina národa se nechtěla vzdát, dokonce probíhaly demonstrace proti kapitulaci. Vojáci také chtěli bojovat, byli připraveni na svých místech. Nejednalo se ale jen o Čechy a Slováky, ale dokonce i Němce. Když byla dohoda přijata, nesli to vojáci špatně, že se musí vzdát. Přestože bychom případnou válku pravděpodobně nevyhráli, udrželo by to jakousi morálku, že jsme mohli bojovat za svůj stát a aktivně odporovat nacistické Třetí Říši.

 

Zdroje:

  • 1 „Československo disponovalo bojeschopnou a dobře připravenou armádou, která se mohla opřít o velkou a zřejmě neopakovatelnou oporu české i slovenské veřejnosti. Ke svým útvarům koneckonců narukovalo
    téměř 90 % sudetoněmeckých záložníků. Československo se chtělo, mohlo, a
    proto i mělo bránit,“ myslí si Miroslav Breitfelder z katedry historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/ceskoslovensko-se-chtelo-mohlo-a-proto-i-melo-branit-historici-hodnoti-odkaz-mnichova-1938.A180926_174857_ln_domov_mber
  • 2 Proběhli i demonstrace před Rudolfinem, po kapitulaci vlády uvádí Jan Němeček ve svém rozhovoru pro Český rozhlas (https://cesky.radio.cz/mnichov-memento-nasi-historie-i-budoucnosti-8149970)
  • 3 Lidé byli připraveni k válce. Můj dědeček, který mobilizoval, mi o tom vyprávěl. Šli tehdy s velkým nadšením do války, mysleli si, že se budou bít za republiku, ale nakonec odcházeli s pláčem. Většina se prý ale zapojit chtěla,” vysvětluje pro INFO.CZ spisovatelka a badatelka Jitka Neradová. https://www.info.cz/magazin/kdybychom-bojovali-nezaniklo-by-ceskoslovensko-historici-by-se-mnichovske-dohode-nepodvolili
  • 4 Chtěli nejen Češi ale i Němci: Armáda byla připravena, národ rovněž. A ke slovu národ bych rád připomenul, že v jeho řadách stálo i třeba 8 000 členů německého demokratického polovojenského spolku sociálních demokratů Republikanische Wehr, nebo asi 20 000 německých členů v té době zcela internacionálně myslící KSČ. popisuje pro INFO.CZ historik Pavel Kmoch.
  • Zdroj: https://www.info.cz/magazin/kdybychom-bojovali-nezaniklo-by-ceskoslovensko-historici-by-se-mnichovske-dohode-nepodvolili
  • 5 Počet mobilizovaných vojáků byl 1200000. skoro 400 tanků 40 000 kulometů. Technický stav zbraní byl srovnatelný, naše tanky byly dokonce lépe vybavené. (podle https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2590051-srovnani-armad-ktere-se-nestretly-v-casech-mnichova-celila-praha-masivni-presile
  • 6 „Němci měli mimořádný respekt k našemu opevnění,“ podotkl historik VHÚ Eduard Stehlík
  • https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2590051-srovnani-armad-ktere-se-nestretly-v-casech-mnichova-celila-praha-masivni-presile
  • 7Mnichovský komplex? Str. 29 https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120342810