Přivítali jsme známého spisovatele – zpráva

 

Jméno práce: Přivítali jsme známého spisovatele

Slohový útvar: Zpráva

Přidal(a): Markéta

 

 

 zpráva do regionálního zpravodaje o besedě v městské knihovně

 

Přivítali jsme známého spisovatele

Minulý týden 8.3. do naší táborské knihovny, po naléhání náruživých čtenářů, zavítal oblíbený spisovatel Martin Bím, proslulý svými dobrodružnými knihami. Beseda začala v jednu hodinu odpoledne a trvala celé čtyři hodiny.

K psaní se dostal už jako malý chlapec, kdy se svým otcem cestoval po moři a zapisoval si, co všechno zažili. Vášeň po nových zážitcích ho neopustila, a proto cestuje i v dospělosti. Díky těmto plavbám poprvé představil dvě nové knihy Piráti v zátoce a Mořská bouře a to právě v táborské knihovně.

V první polovině besedy autor seznámil čtenáře se svými novými knihami a následně jim z nich předčítal nejnapínavější pasáže. Čtenáři si vymohli i další různá vyprávění z cest, která už se do knih nevešla. Následovaly kladené otázky na spisovatele, ten vždy rád a s úsměvem odpovídal. Nejzajímavější otázka zněla: „Je celý děj skutečný? Opravdu jste všechno zažil?“ Autor přiznal, že některé události jsou vymyšlené nebo přibarvené, ovšem převažují skutečné např. událost s bouří, ta mu přinesla ohromný strach, ale zároveň vzrušení. Pokračovalo se soutěží o nové knihy. Mohli se účastnit všichni přítomní jakéhokoli věku. Princip spočíval v tom, že čtenáři museli sepsat výčet jeho knih a odpovědět na otázku, jaká byla jeho nejoblíbenější cesta. Sepsané otázky odevzdali knihovnicím a ty soutěž vyhodnotily. Vyhrála paní Vrchoutová. Celá beseda byla uzavřená autogramiádou.

Martin Bím byl v Táboře velmi spokojený. Líbil se mu kraj i místní lidé. Slíbil, že až vyjde jeho nová kniha, opět se navrátí do Tábora a naší městské knihovny.

 

 

Hodnocení: 1 = výborně