Najednou jsme dospělí – úvaha

 

Jméno práce: Najednou jsme dospělí

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): lenka

 

 

 

 

Najednou jsme dospělí

Kdy se vlastně člověk stává dospělým? Pro některé to je ve chvíli, kdy dostanou občanku, pro některé při dovršení 18 let a pro některé až při dovršení 21 let. Ano papírově se člověk v České republice stává dospělým již v 18 letech, ale podle mě, se dospělost zdaleka nedá určovat podle věku. Dle mého názoru, je člověk dospělý ve chvíli, kdy takzvaně zmoudří. Kdy mu nějaká jeho životní událost otevře oči a pomůže mu přejít tak zvanou pubertu.

Já sama jsem se stala dospělou ve chvíli, kdy jsem poprvé držela v ruce svojí dceru. V tu chvíli jsem věděla, že končí veškerá sranda a je nutné, abych se začala chovat rozumně. Věděla jsem, že se o toho malého tvorečka musím postarat, že jí musím vychovat, aby z ní byla rozumná, chytrá a spolehlivá slečna. A to se přece nedá dělat ve chvíli, kdy se člověk chová jako malé dítě. Moje kamarádka se zase stala dospělou ve chvíli, když málem umřela. Šla ze školy, dělala hlouposti a srazilo jí auto. Všichni jsme stáli jako přikovaný a volali sanitku. Ona byla zkrvavená, v bezvědomí a hodně pomlácená. Ve chvíli, kdy se probudila věděla, že takhle to dál nepůjde. Omluvila se rodičům za své hlouposti a od té chvíle se opravdu chová jako dospělý člověk.

Je důležité ale vědět, že dospělost neznamená už nikdy nic nezažít, už nikdy si nic neužít. Jen by to chtělo, aby si lidé uvědomovali, že dospělost není to, vypít co nejvíc panáků, na diskotéce mít co nejvíc „zářezů“ a ani to, že budeme machrovat před kamarády. Dospělost prostě není 18 let. Dospělost je o vlastním rozumu, porozumění a myšlení.

 

 

 

Známka: 2 = chvalitebný – gramatické chyby