Nakladatelství Československý spisovatel

literatura

 

Jméno: Nakladatelství Československý spisovatel

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): Nikola Strnadová

 

 

Československý spisovatel, později tedy Český spisovatel, bylo jedno z nejvýznamnějších nakladatelství v Československu 20. století v druhé polovině. Oficiální název byl Československý spisovatel, nakladatelství českého literárního fondu. Toto nakladatelství vzniklo roku 1949 na jaře, a to sloučením nakladatelství Fr. Borového, F. Topiče, Družstva Máje a Evropského literárního klubu na základě prozaika Václava Řezáče, který je stále správcem uvedených nakladatelství. Následně byl jmenován prvním ředitelem tohoto vzniklého nakladatelství.

Svou první publikací se mohlo nakladatelství pochlubit v květnu roku 1949. O pár měsíců později, v říjnu téhož roku, bylo spolku uděleno zmocnění od Ministerstva informací. O necelý rok později, v květnu roku 1950 dostalo nakladatelství Československý spisovatel statut účelové zařízení Svazu československých spisovatelů. Díky tomu se toto nakladatelství stalo nejen kmenovým nakladatelstvím členů svazu, ale také jeho ekonomickou základnou. Šéfredaktorem pro roky 1949-1952 se stal literární historik František Kaufman. V letech 1952-1956 jím byl překladatel Ladislav Fikar.

Ekonomickým ředitelem či náměstkem zůstal až do roku 1966 Jaroslav Pilz 1901–1988, který tuto funkci vykonával již u Borového. Chod nakladatelství, jehož některé ediční záměry se koncem padesátých let odchýlily od dobových kulturně politických norem, ovlivnil mocenský zásah, ke kterému došlo v roce 1959.

Z počátku se nakladatelství Československý spisovatel orientovalo převážně na českou klasickou beletrii. V menší míře se pak soustředilo na překladatelskou literaturu. První svazky plánů přímých předchůdců ČS byly ještě označeny názvy původních nakladatelství Československý spisovatel