Naše třída a lidé odvedle

rozbor

 

Téma: Naše třída a lidé odvedle

Slohový útvar: Zpráva

Přidal(a): Rostislav Lacek

 

2. B a Lidé odvedle

Dne 23. 11. se třída 2.B zúčastnila interaktivní výstavy Lidé odvedle v chomutovské knihovně. Žáci si v rámci výstavy vyzkoušeli orientaci v prostoru a komunikaci s okolím v kůži neslyšících, nevidomých nebo lidí upoutaných na invalidní vozík.

Jako neslyšící si zkusili porozumět odezírání ze rtů nebo znakové řeči pokladníka. Někteří se pokusili pochopit i hlášení rozhlasu s různými typy a úrovněmi sluchových vad.

Někteří si zavázali oči a pokusili se orientovat v prostorách výstavy pomocí bílé hole a dalších pomůcek pro nevidomé, jako je převod textu na řeč. Součástí byl také tunel s částmi rostlin a úkolem bylo poznat, o jakou rostlinu jde. Dle účastníků to byla nejsložitější záležitost, kterou si mohli vyzkoušet.

Nejzajímavější atrakcí se stali vozíky a další pomůcky pro tělesně postižené. Naučit se jezdit a překonávat nástrahy každodenního života, pohyb po městě, či nájezd do autobusu, by vyžadovalo velkou námahu a úsilí, ale žáci si myslí, že by, v případě potřeby, toto úsilí vynaložili.

Zajímavým bonusem bylo představení mnoha osobností z vědy I literatury, kteří udělali díru do světa I přes své hendikepy, které by ostatním znemožnily, dosáhnou podobných výsledků. Za všechny uvedu skladatele Bedřicha Smetanu a fyzika Stephena Hawkinga.

Celé třídě 2. B se výstava moc líbila a dle dostupných zdrojů se chtějí účastnit I dalších akcí podobného typu.

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně