Nebezpečné známosti – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Nebezpečné známosti

Autor: Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos

Přidal(a): Kateřinka

 

 

Autor: Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos

 • narozen 18. října 1741 a zemřel 5. září 1803
 • byl to francouzský spisovatel a zastával vysoké vojenské posty ve francouzské armádě
 • Nebezpečné známosti jsou jeho nejznámějším dílem
 • další dílo: Úvahy o vlivu Vaubanova génia

 

Rozbor

 • román byl vydán roku 1782 (tzv. epistorální román)
 • příběh je psán ve 175 dopisech – v dnešní době se už forma dopisů skoro nepoužívá
 • román se dočkal mnoha filmových adaptací
 • řadíme mezi díla francouzského osvícenství
 • kniha kritizuje mravy a vztahy tehdejších vyšších společenských vrstev

 

Forma

 • psáno formou dopisů – nedává velký prostor akci naopak nabízí spoustu úhlů pohledu

 

Prostor, Čas

 • Francie, druhá polovina 18. století

 

Jazyk

 • Próza, kultivovaný až strojený jazyk
 • mezi jazykem jednotlivých postav se dají najít rozdíly
 • použito cizích slov, většinou z původní francouzštiny

 

Postavy

 • Vikomt de Valmont, Markýza Merteuil
 • Dále: Cecilie de Volanges, Madame de Tourvel

 

Adaptace

 • Mezi dvě nejznámější filmové adaptace patří americko-anglické zpracování z roku 1988 režiséra Stephena Frearse v hlavní roli s Johnem Malkovichem a francouzsko-americký film Valmont z roku 1989 režiséra Miloše Formana
 • Kniha se dočkala i divadelních adaptací například v pražském Činoherním klubu

 

Literární směr

 • francouzské osvícenství – filozofický směr 18. století, inspirace antikou, renesancí a vědou 17. století, jedním z hlavních představitelů byl Jean-Jacques Rousseau
 • jedním z důležitých rysů osvícenství je libertinství (volnomyšlenkářství), vzrůstající vlna deismu (bůh chápán pouze jako první hybatel) a ateismu (bezvěří)

 

Stručný obsah

Vikomt de Valmont a Markýza de Merteuil spřádají intriky spolu, proti sobě, a i proti všem ostatním.

 

Otázky k dílu

1. Forma NZ, další díla

Dílo je psáno formou dopisů. Další díla formou dopisů: Utrpení mladého Werthera, Evžen Oněgin

2. Společenské postavení CDL

Byl důstojníkem ve francouzské armádě a tím měl šanci proniknout do různých společenských vrstev. Díky postavení v armádě měl jednodušší cestu i k povolání spisovatele.

3. Proč řazeno mezi klasická díla fr. osvícenství? Na co NZ poukazují?

Dílo odhaluje život a vztahy v tehdejších aristokratických kruzích. Popisuje libertinství (volnomyšlenkářství) v šlechtických kruzích na konci francouzského absolutismu. Poukazuje na reálný život určitých vyšších společenských vrstev.

Na povrch bezchybná společnost odhaluje pravou tvář zkaženosti a intrik.

4. Psychologické profily postav

 • Je těžké z dopisů určit povahu postav, lidé se mohou v dopisech jen přetvařovat a skrývat pravou tvář

Vikomt de Valmont – baví se sváděním žen a poté rozchody s nimi, je svou pověstí veřejně známý, nakonec umírá

Markýza de Merteuil – navenek působí počestným dojmem, avšak intrikuje, nakonec se jí to vymstí

Madam de Tourvel – ctnostná, vdaná, nešťastně zamilovaná žena, nakonec umírá

5. Jak skončí Vikomt de Valmont

Nakonec umře.

6. Jaké jsou nejznámější adaptace NZ?

Mezi dvě nejznámější filmové adaptace patří americko-anglické zpracování z roku 1988 režiséra Stephena Frearse v hlavní roli s Johnem Malkovichem a francouzsko-americký film Valmont z roku 1989 režiséra Miloše Formana.

7. Jakým jazykem jsou NZ psány?

Román je psán prózou. Jazyk je velmi kultivovaný, až strojený.