Otroci krabiček – úvaha

nabozenstvi

 

Jméno práce: Otroci krabiček

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Kristýna M.

 

 

 

Otroci krabiček

Lidská společnost je v dnešní vyspělé době protkána složitou sítí internetu a s ním jdou ruku v ruce i sociální sítě, pro každého moderního jedince se tato elektronická entita stala nedílnou součástí existence. Pronásleduje nás na každém kroku v práci, ve škole a dokonce nahrazuje i volný čas. Uvědomujeme si ale to, že již žijeme jen ve virtuálním světě a přiřkli jsme mu pomyslnou prioritu?

Každý z nás má jistě nějaký ten profil na jedné či více sociálních sítí, to už dnes není vůbec nic neobvyklého. Spolu s popularitou těchto sítí roste i procento lidí, kteří jsou posedlí virtuálním životem. Chlubí se, co dobrého si uvařili a jak si pořídili nový skvělý mixér, ale vlastně ho ani nepotřebují. Už přestávají vnímat náš svět a uchylují se k nereálnému, snad z pohodlnosti nebo z pocitu ovládání a řízení svého bytí.

„Rychle to sdílej nebo nežij!“ Tak nějak by mohl být shrnut smysl života. Stávají se z nás tupé ovce hledící do malých svítících krabiček nebo jsme dalším vývojovým stupněm v evoluci lidského druhu? Množství uživatelů si vlastně ani neuvědomuje, co všechno zveřejňuje a jak by s těmito informacemi mohlo být naloženo, kdyby se dostaly do nesprávných rukou. Musíme také podotknout a zamyslet se nad skutečností, že tyto prostředky jsou hojně využívány i dětmi. Zde můžeme poukázat na hrozící rizika, na pedofily vydávající se za malé dívenky, komunikující s nic netušícími oběťmi nebo i na dětskou pornografii.

Na druhou stranu sociální sítě slouží i jako výborné informační kanály, v případě zemětřesení vás dokážou varovat před hrozícím nebezpečím a zároveň dát vědět nejbližším, že jste v pořádku. Dávají nám i možnost komunikovat se přáteli z jiných státu a otevírají nám příležitosti, o nichž by se našim prarodičům mohlo jen zdát. Pozastavme se ovšem nad tím, zdali nám tyto skutečnosti vyváží nevýhody používání sociálních sítí.

Žijeme ve 21. století, v době rychle jdoucího pokroku, který s sebou ovšem nese i určitá rizika a pokud budeme náchylní k závislosti a přestaneme si uvědomovat reálnost bytí, mohla by naše rasa špatně dopadnout. Každý z nás by se měl sám zamyslet, jak často svůj profil bombarduje nejnovějšími příspěvky a kolik času vlastně stráví v té námi vytvořené virtuální realitě, která nám krade individualitu a diverzitu.

 

Hodnocení: 1 = výborně