Pan Hyde – charakteristika knižní postavy

sloh

 

Jméno práce: Pan Hyde

Slohový útvar: Charakteristika

Přidal(a): Pilná studentka Terka

 

 

 

Pro svou práci jsem si vybrala postavu Edwarda Hyda z knihy Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda od Roberta Louise Stevensona. V této knize se Henrymu Jekyllovi za pomoci speciální drogy podaří přeměnit do Edwarda Hyda, který má reprezentovat čistě temnou stránku duše každého žijícího člověka.

Pan Hyde je muž středních let bez zaměstnání, rodiny a přátel. Je menšího vzrůstu a téměř vyzáblé a zchátralé tělesné stavby. Další postavy v knize popisují jeho tvář jako zrůdnou a znetvořenou, ale nikdo z nich ji nedokáže čtenáři lépe přiblížit. Hyde nosí na tváři velice nepříjemný úsměv a mluví sípavým – až téměř selhávajícím hlasem. Má sinavě bledé a šlachovité ruce, které jsou hustě ochmýřené tmavými chloupky. Pokud na sobě zrovna nemá elegantní a drahé šatstvo doktora Jekylla, které je mu znatelně velké, tak se obléká velice obyčejně. Pohybuje se rychlými a mrštnými kroky, což jen přidává na jeho zastrašujícím vzezření.

Hyda lze označit za cholerika, protože je velice impulzivní a vznětlivý. Nedůstojné a nemravné zábavy, v nichž se utápí, poukazují na jeho nedostatek morálního cítění a zábran. Veškerým svým konáním prosazuje pouze své sobecké zájmy, které se vztahují jen k bezprostřední budoucnosti. Má sklony k bezdůvodnému ubližování lidem, což se stalo naprosto zjevným, když pošlapal malou holčičku, nebo když bez výčitek svou holí umlátil k smrti nevinného muže. Kvůli svým odporným činům je celou společností pranýřován. Sám Jekylle zprvu chápe smysl jeho chování, ale s postupem času poznává Edwardovu absolutní zkaženost a zavrhuje ho.

Ve vztahu k práci je Hyde naprosto nepoužitelný. Postrádá zodpovědnost, vytrvalost a ochotu cokoli dělat pro lidi kolem něj. Jelikož však s Jekyllem sdílí vzpomínky a znalosti, mohl by teoreticky stejně jako on vykonávat profesi doktora a vědce.

Edward disponuje jistým nadáním pro kriminální činnost. Své činy bohužel ještě nikdy předem nepromyslel, a proto se často shledával s nepříjemnými důsledky.

Můžeme ho považovat za až příliš sebevědomého člověka, který není schopen sebereflexe. Sám se bezmezně miluje a na nikom jiném mu nezáleží. Nemá ani žádné idoly, plány do budoucna a cíle, za kterými by se mohl hnát.

Na Hydeovi mě především zaujala jeho nekontrolovatelná zuřivost, která se prala s rozvážným a racionálním uvažováním Jekylla. Jelikož je tato postava reprezentací čistého zla, nemůžu jí přebytek záporných vlastností vytýkat. Vytkla bych však jeho zrůdný vzhled, který mi poněkud neseděl. Dle mého názoru nemusí mít zlo vždy nepřitažlivou fyzickou podobu. Záporné postavy v příbězích bývají naopak často přitažlivé a svůdné, aby nás dovedly zlákat na temnou stranu.

 

Hodnocení: 1 = výborně