Plavba Jitřního poutníka – rozbor díla

rozbor-díla

 

 Kniha: Plavba Jitřního poutníka

 Autor: Clive Staples Lewis

 Přidal(a): Kristýna Hodonská

 

 

Clive Staples Lewis

 • Narodil se 29. listopadu 1898 v Belfastu v hlavním městě Irska, zemřel 22. listopadu 1963 v Oxfordu.
 • Jeho otec působil jako státní zástupce a matka byla dcera kazatele. V dětství se Clive  o náboženství příliš nezajímal.
 • Po přestěhování, v roce 1905 do hrabství Down, Clive začal sbírat předobrazy Narnie. Jednou z nich jsou právě lidové příběhy, které mu vyprávěla chůva.
 • Jeho otec jej, po smrti matky v roce 1908, posílal na různé internáty.
 • Clive byl v první světové válce odvelen na frontu. Tam však vydržel pouhý rok, jelikož se mu do hrudníku zapíchly střepiny z granátu a nemohl tak v bojích pokračovat.
 • S jeho nejlepší přítelem Paddym Moorem měli dohodu, že pokud jeden nepřežije válku, ten druhý se postará o jeho rodinu. Paddy během války zemřel a Clive dodržel slib Paddyho matky a sestry se ujal.
 • Od Oxfordu získal stipendium, na kterém studoval od roku 1919 až do roku 1929. Nejlepší prospěch měl ve filozofii, jazycích, historii a literatuře. Po získání magisterského titulu mu univerzita nabídla stipendium na studium obchodu a práva.
 • Měl sen se stát profesorem a vedoucím koleje. To se však nikdy neuskutečnilo a byla mu nabídnuta pozice filozofa na Magdalen College.
 • Během druhé světové války se Clive účastnil jednotky místních dobrovolníků. Promlouval o křesťanské víře k vojákům RAF a poskytoval i rozhovory o křesťanství v rádiu BBC.
 • Po roce 1956 uzavírá tajný sňatek s Joy Davidman, které hrozilo vyhoštění ze země.

Díla

 • K jádru křesťanství – kniha vyšla poprvé v roce 1952. Původně byla napsána pro rozhlas, ale s úspěšným vývojem fantasy ji Clive vydal knižně. Popisuje v ní přirozenost člověka, předává základy křesťanské víry.

 

Irská/britská fantasy literatura, literatura 2. pol. 20. století

 • Po viktoriánském období se ve 20. století začal více rozvíjet žánr sci-fi a fantasy, který se ve 30. letech těšil největšího úspěchu.
 • Na trhu se začaly objevovat nejroztodivnější příběhy, které u čtenářů nabývaly oblíbenosti.
 • Vznikl spolek The Inklings (inkousťáci), nejprve se jednalo o školní klub Oxfordu, později se k němu mohl přidat kdokoliv se zájmem o fantasy. Již tehdy neměl žádná pravidla a tato tradice se udržela až do jeho zániku v 60. letech.
 • Mezi členy patřili i Lewis s Tolkienem a stal se důležitou součástí vývoje fantasy žánru.
 • V britské literatuře se objevily i prvky války, způsobené hrůzami, odehrávající se v uplynulých dvou světových válkách.

Spisovatelé

 • George Orwell – spisovatel, novinář a esejista. Jeho romány odráží skutečný život, především utlačování lidu za vlády SSSR. Satirickým románem z roku 1984 Farma zvířat, Orwell vyobrazuje politický vztah k lidu.
 • Terry Pratchett – novinář a spisovatel řadící se k nejpopulárnější autory humoristických fantasy románů. V roce 2009 byl pasován na rytíře. Známým se stal, díky románu Kobercové z roku 1971. Zaměřuje se na život uvnitř koberce, kde žijí nejrůznější tvorové.

 

Rozbor díla: Plavba Jitřního poutníka

 • Literární druh: próza
 • Literární žánr: fantasy, pohádka
 • Třetí díl z edice Letopisy Narnie.

 

Odehrává se v létě, kde Lucka s Edmundem tráví léto u svých příbuzných společně se zlým bratrancem Eustacem. Oživlý obraz s malovanou plachetnicí, je jednoho letního dne vtáhne do Narnie, kde je z moře vytáhne princ Kaspian.

 

Kompoziční výstavba a jazyk

 • chronologická
 • psáno hovorovou češtinou.

 

Hlavní postavy

 • Eustac – velmi protivný mladý chlapec, bratranec Lucky a Edmunda. Má zlou, chamtivou povahu. Zcela nedobrovolně se účastní plavby v Narnii. Po prožitém dobrodružství však prochází proměnou a stává se přítelem obou sourozenců.
 • Lucinka – mladší než bratr Edmund. Má zvláštní schopnosti vidět Aslana ve chvíli, kdy jej nikdo jiný nevidí.
 • Edmund – moudrý a spravedlivý vládce, statečný bojovník. Společně s Luckou, Eustacem a Kaspianem pátrají po Sedmi ztracených pánech z Narnie.
 • Kaspian – osvobozený vládce Narnie, který hledá Sedm pánů, které jeho strýc Miráz, během své vlády vyhnal ze země.

 

Děj knihy

Děj začíná o prázdninách, kde Lucinka s Edmundem trávili prázdniny u svých, ne příliš oblíbených příbuzných, společně se svým zlým bratrancem Eustacem. Lucka s Edmundem se toužili vrátit do Narnie a vzpomínali na minulé léto, strávené v Narnii. Při tomto vzpomínání se k nim vplížil Eustac, který jim nedopřál ani chvilku klidu. Lucka se zaměřila na obraz s plachetnicí, který jakoby oživl a loď připlouvala k nim a najednou se všichni tři ocitli v moři. Loď jim ihned poskytla pomoc a vytáhla je na palubu. Zachránil je princ Kaspian na lodi jménem Jitřní poutník. Ten jim prozradil, že hledá Sedm ztracených pánů, které za své vlády vyhnal Miráz. Jednoho dne je Pug zajal na Osamělých ostrovech a uspořádal aukci, na které se jako první vydražil Kaspian, vzápětí i Lucka s Edmundem. Jen Eustace nikdo nechtěl ani zadarmo. Kaspian však svému kupci vysvětlil, kdo doopravdy je a nakonec zachránili i ostatní – zde jim pomohl jeden ze sedmi lordů. Loď pokračovala dál. Po prudké bouřce, která jejich lodi strhla stěžeň se druhý den ocitají na mělčině. Eustac narazí na prohlídce ostrova na draka. Později nachází dračí jeskyni, ve které jsou různé šperky. Nasadí si na ruku náramek a promění se v draka. Přichází na to, že ho přátelé mají raději v dračí podobě a začíná si uvědomovat své chování. Aslan jej poté promění zpátky v člověka. Podle pokladu ale poznali, že zde byl zabit jeden z lordů. Na dalším ostrově našli dalšího z lordů mrtvého, proměněného v sochu ze zlata. Dalšího z lordů našli, když se dostali do nepropustné zlověstné mlhy. V té je vyrušilo volání o pomoc, a když připluli blíž, zjistili, že se jedná právě o ztraceného pána. Za pár dní dorazili na ostrov, na kterém objevili síň plnou jídla a v ní tři muže děsivého vzhledu. Nebyli mrtví, pouze spali. Stařec, který se ráno v síni zjevil, jim vysvětlil, že je nutné odcestovat až na konec světa a jednoho ze svých společníků tam nechat. Domluvili se, že na konci světa zůstane statečný myšák Reepicheep, který bojoval po boku prince Kaspiana. Aslan jim pomohl dostat se na konec světa, kde nechali Reepicheepa a poté se vrátili na ostrov, kde se spící muži probudili. Aslan se proměnil v beránka a Lucii s Edmundem řekl, že se do Narnie již nikdy nevrátí. Otevřel oblohu a poslal je zpátky do lidského světa, zpátky k obrazu s plachetnicí.

 

Inspirace dílem

 • Dílo bylo zfilmováno roku 2010.