Počítač – nejlepší přítel člověka – úvaha

 

Jméno práce: Počítač – nejlepší přítel člověka

Slohový útvar: Úvaha s prvky eseje

Přidal(a): Kristýna Boháčová

 

 

 

 

Boháčová Kristýna, 4. A

Počítač – nejlepší přítel člověka

 

                         V 50. letech 20. století, když dal svět vzniknout prvnímu počítači, lidé jistě netušili, kam až to s vývojem tohoto přístroje dojde. Tehdy, sloužící člověku pro výzkumy, výpočty a objevení neobjeveného, byly počítače stejně jako dnes jeho nejlepším přítelem, ašak ve zcela jiném smyslu. Postupem času jsme získali úplně nový pohled na počítač jako takový, a možná i proto, že se ho snažíme tolik přiblížit lidstvu samému, se dnes slovnímu spojení ,,počítač – nejlepší přítel člověka“ dostalo úplně jiného světla.

Využití počítače se samozřejmě vyvíjí v závislosti na čase, ale kam až to dojde? Kam až to necháme dojít? Firmy, rodiny, dospělí a dokonce i děti dnes touží být vlastníkem této ,,vymoženosti“, stále vyžadují lepší, výkonnější, modernější a levnější počítače. Nikdo se ale nepozastaví nad skutečností, že po svém vlastním počítači touží už i čtyřleté děti a v nemálo případech je jim vyhověno, neboť téměř v každé rodině je dnes normální mít počítač (a to ne jeden). Ale napadla někdy někoho otázka ,,proč“? Dělají nám společnost, jsou tu i tehdy, když jsme sami, obdivujeme je, chlubíme se s nimi, jsou naší radostí, ale i slabostí, považujeme je za věrné společníky, dokáží nás ,,pochopit“ za každé situace. Je tohle ten důvod?

Po celá staletí jsme dokázali fungovat i bez tohoto vynálezu, tak proč bychom to najednou dokázat neměli? Můžeme namítat, že avšak si to spousta z nás neuvědomuje, jsme značně ovlivněni okolím – zaměstnavateli, kolektivem, médii, prostě vším, co kolem sebe vidíme a slyšíme. V dnešní době je tedy jakousi nutností počítač vlastnit, ale záleží jen na nás, zda ho pojmeme za svého nejlepšího přítele nebo ponecháme-li toto místo pro přítele opravdového.

Ačkoliv nikdo z nás si svůj život bez počítače nedokáže představit, není vždy útěk do ,,online reality“ tím pravým. Domnívám se, že náš druh je ne nadarmo nazýván Homo sapiens sapiens (tedy člověkem moudrým), a proto si snad každý sám zvolí, zda se nechá počítači ovládat či ne.

 

Hodnocení: 1 = výborný