Podvojný deník (dvojitý zápisník)

literatura

 

Jméno: Podvojný deník

Zařazení: Literatura

Přidal(a): Studijni-svet.cz

 

Podvojný deník či dvojitý zápisník je metoda, při které se opíše z beletrie či odborného textu určitá pasáž, která na čtenáře nějakým způsobem výrazně zapůsobila. Může se například jednat o připomenutí zážitku, nesouhlas s daným textem či zaujetí použitým stylem autora. Z díla by se mělo vybrat několik citací a to obvykle už při prvním čtení. Formou dvojitého deníku lze číst jak krátké texty, tak i celé knihy.

K opsaným citacím pak student přidává vlastní komentář týkající se pocitů, které v něm text vyvolal. Nemělo by se jednat pouze o body, ale z důvodu lepší práce s myšlenkami o celé věty. Jedná se například o odpovědi na následující otázky:

  • Z jakého důvodu si zaznamenali právě tuto část?
  • Co jim připomněla?
  • Jaké otázky v nich vyvolala?

Pro lepší přehlednost je dobré rozdělit papír A4 na 2 části – vlevo úryvek, vpravo komentář.

 

Po dokončení může pedagog nechat studenty ve dvojicích nebo v rámci celé třídy přečíst své poznámky a prostřednictvím diskuze s ostatními následovně srovnávat jejich odlišné či shodné názory, myšlenky a další poznatky. K rozvíření diskuze lze použít otázky jako:

  • Který komentář spolužáků tě nejvíce zaujal a proč?
  • Bylo v textu něco, co tě oslovilo, ale nedokážeš říct proč?

 

Tato metoda ukazuje odlišné pohledy a životní zkušenosti studentů, podporuje jejich přemýšlivost a pomáhá jim dokončovat myšlenky. V průběhu čtení je díky ní student vnímavý vůči vlastním citovým i myšlenkovým reakcím a dokáže lépe formulovat svůj vztah ke čtenému textu.

 

Další poznámky k podvojnému deníku

  • U žáků na prvním stupni ZŠ obvykle postačí jen vypsání či podtržení vět, u kterých pak výběr zdůvodňují ústně.
  • Pro lepší orientaci při diskuzi je dobré očíslovat řádky, aby si každý mohl jednoduše najít komentovaný úryvek v textu.
  • Existuje i trojitý deník (trojitý zápisník), zde se k citaci a komentáři přidává slovní vyjádření spolužáka či učitele týkající se studentova zápisu.

 

Příklad podvojného deníku najdete zde: